Kränkande särbehandling på fina Nobelmiddagar

Insändare 10 november 2022 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hat och hot i sociala medier är varken kul eller trevligt, närmast obehagligt. Men gör det någonting, när att gå från ord till handling är ett mycket, långt steg? Om man vill, kan man se det som dess yttersta form av absolut yttrandefrihet.

Vid min personliga snabba analys och reflektion av allt hat och hot som nu ges möjlighet till att uttrycka i sociala medier, så visar det sig att det aldrig kommer till handling.

Tomma ord är kanske fel att säga, snarare ett uttryck för frustration över en situation man inte gillar eller känner obehag inför. Gör det något då? Man kan ju se det som naturens sätt att förhålla sig till ett upplevt hot, utan att för den skull gå till handling och bruka våld.

Mobbning är däremot en sofistikerad form av handling, även benämnd som kränkande särbehandling. Ett gruppbeteende med förmodat överlevnadsvärde? Förekommer i hönsgården, ja i hela djurvärlden, hos oss människor i sandlådan i skolan på fina Nobelmiddagar.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa