Kravlös migrationspolitik leder till sämre integration

EU:s grundläggande demokratiska värderingar är inte förhandlingsbara, skriver Tony Meshko (KD).

EU:s grundläggande demokratiska värderingar är inte förhandlingsbara, skriver Tony Meshko (KD).

Foto: Maja Suslin (TT)

Insändare2024-06-16 11:01
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

EU:s grundläggande demokratiska värderingar, som definierar Europa, måste värnas, skyddas och försvaras vid behov.

Många asylsökande som kommer till EU och Sverige bär med sig sina värderingar, traditioner, politiska åsikter och religioner från sina hemländer. Vissa av dessa religiösa och kulturella normer kan strida mot EU:s demokratiska värderingar.

Situationen blir ännu mer komplex när odemokratiska värderingar, traditioner, politiska åsikter och ideologier drivs som politiska frågor med avsikten att plantera dem i EU genom att utnyttja den europeiska politiska atmosfären. 

För Europas bästa behöver vi stärka de demokratiska värderingar som definierar vår kontinent och utgör grunden för att vi kan leva tillsammans i demokrati, tolerans, fred och frihet. Därför måste EU sätta tydliga gränser för en kravlös värderingsmässig anpassning, som sannolikt leder till integrationsutmaningar.

Kristdemokraterna vill säkerställa att alla som kommer till EU kan integreras väl, komma in på arbetsmarknaden och bidra positivt till samhället. EU:s grundläggande demokratiska värderingar är inte förhandlingsbara.