L: Hesa Fredrik ska nå hela Eskilstuna kommun!

Liberalerna i Eskilstuna vill att VMA-systemet (Viktigt meddelande till allmänheten) ska nå hela Eskilstuna kommun, skriver Erika Rydja Sandvik för Liberalerna i Eskilstuna.

Liberalerna i Eskilstuna vill att VMA-systemet (Viktigt meddelande till allmänheten) ska nå hela Eskilstuna kommun, skriver Erika Rydja Sandvik för Liberalerna i Eskilstuna.

Foto: Niklas Holm

Insändare2022-06-23 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

VMA-systemets utomhuslarm, även kallad ”Hesa Fredrik” är en viktig del av svensk krisberedskap. Syftet med larmet är att som komplement till upplysningar som vanligtvis går ut via radio och TV kunna snabbt nå ut till befolkningen i berörda områden om pågående kriser, katastrofer och beredskapslarm.

Enligt MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har kommunen endast VMA-systemet i Eskilstuna tätort, således når inte larmet ut till omkringliggande områden med bebyggelse utanför Eskilstunas tätort. Detta visade även det senaste testen av signalen den 13 juni i Eskilstuna kommun. Många områden hör inte den livsviktiga signalen och Eskilstuna kommun har stängt ner många av de tidigare fungerade signalsystemen under 1990-talet.  Exempelvis hörs ingen signal Hällby, Ärla, Kjula, Ahlberga och stora områden runt Mälaren, där mycket ny bebyggelse har skett de sista 20 åren. Så kan vi inte ha det i Eskilstuna kommun. Det är viktigt att alla i Eskilstuna kommun kan nås av meddelande om en kris inträffar. De digitala systemen som finns är bra, men om något stör ut dem så måste andra system fungera. Detta har vi under årens lopp blivit varse när de digitala systemen inte alltid fungerar som de ska. 

Om en kris uppstår kommer inte hela befolkningen i Eskilstuna kommun nås av signalerna från VMA. Liberalerna och jag anser att Eskilstuna kommun tillsammans med berörda aktörer måste slutföra arbetet med att utöka VMA-systemet till fler delar av kommunen som en del av svensk krisberedskap och befolkningsskydd snabbt. Därför har jag och Liberalerna lagt ett nämndinitiativ i miljö- och räddningstjänstnämnden för att snabba på denna viktiga åtgärd, att Eskilstuna kommun utreder möjligheterna till att säkerhetsställa att VMA-systemets utomhuslarm kan nå fler orter i Eskilstuna kommun, och att Eskilstuna kommun påbörjar arbetet tillsammans med berörda aktörer att utöka VMA-systemet till att nå fler orter i Eskilstuna kommun. Alla i Eskilstuna har rätt att nås av katastroflarm och detta måste åtgärdas nu!

För Liberalerna