L: Riv upp beslutet att stänga restauranger

Liberalerna är kritiska till beslutet att lägga stänga de öppna restaurangerna på kommunens mötesplatser.

Liberalerna är kritiska till beslutet att lägga stänga de öppna restaurangerna på kommunens mötesplatser.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Insändare2023-01-26 06:46
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Liberalerna är starkt kritiska till att servicenämnden i Eskilstuna har beslutat att stänga ned den öppna delen av flera restauranger på kommunens mötesplatser. De här restaurangerna är väldigt uppskattade knutpunkter för många äldre i Eskilstuna och de skänker gemenskap, motverkar ensamhet och levererar bra och näringsrik kost.

Den ofrivilliga ensamhet som många äldre idag upplever är ett stort problem och bidrar till mycket onödigt lidande. Att då fatta ett beslut att stänga en verksamhet som vi alla vet bidrar till att minska ensamhet bland äldre är mycket olyckligt. Särskilt tråkigt är det att servicenämnden inte ens har bemödat sig att konsultera de lokala pensionärsorganisationerna.

Politik handlar om att prioritera knappa resurser och framöver kommer vi vara tvungna att göra tuffa prioriteringar för att få kommunens ekonomi att gå ihop. Med det sagt är det inte rimligt att göra så här pass omfattande besparingsåtgärder när det gäller äldres välfärd och Liberalerna vill därför att nämnden river upp sitt beslut och att möjlighet att besöka restaurangerna ska vara fortsatt möjligt.