Lagstifta om bemanning och barngruppsstorlek – nu!

Kommunal Östs Wallentin Berggren skriver om läget inom förskolan i Eskilstuna.

Kommunal Östs Wallentin Berggren skriver om läget inom förskolan i Eskilstuna.

Foto: Hasse Holmberg (TT)/Privat

Insändare2024-06-16 06:08
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommunals medlemmar inom förskolan i Eskilstuna kommun har under våren ställts inför stor oro kring nedskärningar och varsel. Insändaren ”Vart tog vår anställningstrygghet vägen?”, med arbetsplatsombud och skyddsombud som avsändare, beskriver den stora otryggheten som personalen upplever just nu i stadens förskolor. 

Trots kritik från Kommunal har Eskilstuna kommun delat in alla sina förskolor i så kallade kretsar, som man nu varslar sina anställda utifrån. Detta gör att det finns personal som endast har arbetat några månader som får stanna, och det finns personal som har arbetat i över tio år som får gå.

Hur kan detta vara rättvist eller för den delen överhuvudtaget rimligt?

Dessutom står all förskolepersonal som anställda under Eskilstuna kommun sedan ett antal år tillbaka. Det vill säga: alla arbetstagare inom förskolan har samma arbetsgivare, och borde då med rätta utgå ifrån en och samma LAS-lista. Men här delas i stället kommunens förskolepersonal in i olika kretsar, i vilka LAS får gälla. Till vilken nytta sker det och till vems fördel? 

Vi hade hellre sett andra lösningar. I dagsläget saknas trygghet för både personal och barn inom förskolan i Eskilstuna. Kommunal får dagligen in berättelser där medlemmar vittnar om den konstanta underbemanningen, den omfattande stressen och den höga oron över att inte räcka till för barnen. Yrkesskickliga barnskötare kämpar dagligen för att orka med! 

Striden för högre personaltäthet på förskolorna fortsätter. Kommunal vill se att personalen får rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete. Barnen måste få vistas i en miljö som de förtjänar, där de kan leka, lära och växa. Förskolan ska vara en plats där personalen mår bra och där barnen känner sig trygga!

Kommunals rapport ”Rätt bemanning och barngruppsstorlek – för en likvärdig förskola” visar att de resurser som förskolan tilldelas på kommunal nivå varierar i både ambitioner och förutsättningar. Det resulterar i att barnen inte får en likvärdig och högkvalitativ förskola. Personalens arbetsmiljö blir också lidande på grund av detta.

Förskolans kvalitet hänger ihop med bemanningen och barngruppsstorlekar. Vad rapporten också visar är att belastningen på personalen har ökat över tid, precis som barngruppernas storlek och omfattningen på förskolans uppdrag.

Alla dessa faktorer leder till en enda vettig slutsats och Kommunals krav: Vi måste lagstifta om personaltätheten och om barngruppernas storlek, och det nu!