Låt badhuset vara kvar i centrala Strängnäs

Att flytta ut ett välbeläget badhus i Strängnäs är verkligen inte ett exempel på sund resurshushållning. Skriver insändarskribenten.

Att flytta ut ett välbeläget badhus i Strängnäs är verkligen inte ett exempel på sund resurshushållning. Skriver insändarskribenten.

Foto: Lars Kilström

Insändare2021-04-10 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Angående insändaren "Nytt fritidscenter utesluter inte kultur i stan" publicerad den 24/3.

Monica Lindell Ryléns (S) inlägg angående Larslundaområdet visar svart på vitt att det åtminstone finns ett parti, som inte vill flytta ut kulturella aktiviteter från stadskärnan. Det är därför dags för andra partier att bekänna färg och presenter sin uppfattning då nuvarande kommunala målsättning pekar i en helt annan riktning: 
I det antagna detaljplaneprogram, som styr utvecklingen av Larslunda, anges nämligen att ”Programområdet ska, tillsammans med Drottning Kristinas trädgårdar och det planerade ”gröna” stråksystemet i omgivningarna, bilda ett sammanhängande rekreationsområde med kulturell och idrottslig inriktning som för lång tid framåt ska kunna fungera som besöksmål och annonspelare för Strängnäs kommun.”

Larslundgärdet må vara ett bra område för ytkrävande bollsporter men folkhälsobefrämjande aktiviteter behöver inte trängas ihop i ett perifert läge för att fylla sitt syfte. Tvärtom. 

Att flytta ut ett välbeläget badhus är verkligen inte ett exempel på sund resurshushållning. Varför inte ta lärdom av styret för Härnösands kommun, som 2010, då (S), helrenoverade ett badhus av samma generation som Thomasbadet till en femtedel av vad en nybyggnad skulle innebära. Resultatet har blivit ett av Sveriges mest populära badanläggningar (allaktivitetsanläggningar), rankad tvåa med mer än åtta besök per innevånare enligt Svenska Badmästarförbundet 2018.