Låt elever i anpassad skola själva berätta om otrygghet

"Två vårdnadshavare" blev förvånade när det i tidningen stod att de skulle vara oroliga för att deras barn i den anpassade skolan i Årbyskolan skulle riskeras att utnyttjas av gängkriminella.

"Två vårdnadshavare" blev förvånade när det i tidningen stod att de skulle vara oroliga för att deras barn i den anpassade skolan i Årbyskolan skulle riskeras att utnyttjas av gängkriminella.

Foto: Joakim Serrander

Insändare2023-10-16 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi som är vårdnadshavare till barn i anpassad skola i Årbyskolan blev väldigt förvånade när vi läste i tidningen att vi skulle vara särskilt oroliga för att vårt barn skulle kunna utnyttjas av kriminella. Vi förstår att det finns en allmän oro i samhället, för den delar vi såklart. Men vi har väldigt svårt att känna igen oss i de uttalanden från rektor och avdelningschef i Eskilstuna kommun där de själva också befäster bilden av elever i anpassad skola som "sköra" och med "svårigheter" i stället för egna handlingskraftiga individer, med rätt till stöd för att motverka diskriminering i samhället, och negativa konsekvenser av sina funktionsnedsättningar. 

Det framgår heller inte i barn- och utbildningsnämndens delårsrapport hur man dragit slutsatsen att den markant högre siffran av otrygghet i den anpassade Årbyskolan just är kopplat till rädsla för våld i närområdet. Ligger trygghetssiffran lika lågt i grundskolan på Årbyskolan, och om inte, varför skulle det just vara oro för våld i närområdet som elever i anpassad skola är påverkade av? 

Genom artikeln kommuniceras vidare ett budskap från rektor både om att barn i anpassad skola skulle lättare luras in i gängkriminalitet men även uttalanden om de stora svårigheterna att få kompisar. Just i egenskap av sin diagnos. Att beskriva grupper i samhället utifrån brister ökar stigmatisering och befäster fördomar. Skolans ansvar är att överbrygga olikheter och aktivt arbeta med samverkan och inkludering. Genom att utgå från att barn är väldigt olika och inte har så mycket gemensamt med varandra, befäster skolledning en bild av att det är barnen som är problemet utifrån olikheter, och inte skolans uppdrag och ansvar. 

Det finns ju andra grupper i samhället som också kan vara mer utsatta, till exempel äldre, eller barn i grundskolan med olika funktionsnedsättningar. Tycker kommunen att även dessa grupper ska flyttas från Årby? Varför framhävs en grupp som helt väsensskild andra grupper i samhället i det avseendet? Som "sköra" och några som bör flyttas på? Ansvarig avdelningschef ser det uttalat som en bidragande orsak till att flytta just denna elevgrupp. Vi trodde detta tillhörde en svunnen tid. Både gällande människosyn och förslag på åtgärder. Hur klingar detta utifrån funktionsrättskonventionens mål om full delaktighet i samhället? Frågan kvarstår även vad mer exakt den lägre graden av otrygghet består av på den anpassade Årbyskolan och hur skolan tar en gemensamt ansvar för alla elever. 

Två vårdnadshavare