Låt kyrkan bli en bro till gemenskap

Satsningar ska göras på diakoni, gärna i samverkan med organisationer, näringsliv och det civila samhället, skriver Christina Andersson (C). Bilden visar diakonemblemet med ringen, korset och duvan.

Satsningar ska göras på diakoni, gärna i samverkan med organisationer, näringsliv och det civila samhället, skriver Christina Andersson (C). Bilden visar diakonemblemet med ringen, korset och duvan.

Foto: Mikael Grip

Insändare2021-09-08 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi vet att det finns många som söker mål och mening med sitt liv och i sin vardag. Här kan kyrkan möta behoven genom att vara öppen och välkomnande. Tröskeln för att ta kontakt med våra församlingar ska vara låg och samarbeten ska utvecklas för att hitta mötesplatser för människor i alla åldrar. 

 Kyrkan har ett ansvar för att ge alla människor en röst. Församlingen ska ställa upp för dem som är utsatta, ensamma eller på flykt. Vi ska stå upp mot främlingsfientlighet och verka för ökad integration. För att bryta utanförskap ska satsningar göras på diakoni gärna i samverkan med organisationer, näringsliv och det civila samhället. 

Gudstjänsterna måste beröra och ge livsmod, de ska präglas av delaktighet, gemenskap och glädje. Vi vill låta fler barn, ungdomar och äldre upptäcka glädjen i musiken. Sociala medier har gjort att det blivit lättare att ta del av kyrkans budskap. Om vi använder våra kyrkobyggnader mer flexibelt öppnar vi för fler besök och kan på så sätt nå fler människor. Vi vill skapa möjligheter för ideellt arbete och ta tillvara människors engagemang. 

Det är viktigt att församlingarna i Eskilstuna pastorat fortsatt kan vara en öppen, demokratisk folkkyrka, som är närvarande under livets alla skiften

Våra församlingar kommer att behöva fler engagerade medlemmar för att vara församling i en ny tid, tiden efter Covid-19. Behovet av gemenskap och framtidstro ökar och där har kyrkan en självklar roll. En kyrka som är öppen, grön, nära, engagerad och modig har framtiden för sig och kan ge kraft till varje människa.

Det är det här som vi vill arbeta för, vi som ställer upp som kandidater för Centerpartiet i valet till kyrkofullmäktige i Eskilstuna pastorat. Den 19 september avgör du om detta är viktigt också för dig.