Låt Mariefred få behålla sin trästadskaraktär

Insändare 28 april 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Artiklar i Strengnäs Tidning har tagit upp Strängnäs Fastighets AB:s begäran om rivningslov för Djurgårdsporten och Wik. Detta väcker ilska och sorg hos många Mariefredsbor, som ofta har ett personligt förhållande till byggnaderna. Husen var förut ålderdomshem. Wik har varit fritidsgård sedan 1960-talet och Djurgårdsporten hyst många bröllop och andra fester i över 30 år. Vandrarhemmet är ett av få lågprisalternativ för övernattning.

Det verkar finnas ett större mönster där ett kulturcentrum i ett nytt och dyrt uppbyggt Kungsladugården spökar över Mariefred. Biohusets ombyggnad för tillgänglighet fördröjs. Vi minns att huset skänktes till kommunen av Mariefreds arbetarförening för att användas till föreningsverksamhet för allmänheten.

Bolaget ska se till sina intressen. Samtidigt måste kommunen värna kulturhistoriska byggnader som ger centrum sin karaktär. Att skapa ett kulturellt centraliserat område kan inte vara rätt för Mariefred. 

Vi häpnar över att SFAB vill riva nu, när skolan inte verkar ha ett konkret expansionsbehov. Skola i Läggesta är klar 2024– 2025.

Låt Biohuset vara kulturskola med föreningsverksamhet. Se Djurgårdsporten och Wik som karaktärsbyggnader, där kommunen har intresse och ansvar att bibehålla underhåll och verksamhet. Dessa hus är de enda äldre som är kvar på denna sida Ärnäsvägen och markerar var staden förr slutade. De ger även förankring till skolområdets historia, där man tidigare rev Vita skolan, trots skarpa protester.

Vänsterpartiet vill att Mariefred behåller sin trästadskaraktär med verksamheter spridda över centrum. Där måste fastighetsbolaget och ägarstyrningen hjälpa till. 

Det är Mariefreds särart med äldre bebyggelse vid Mälaren och Gripsholm, med infart där landsbygd övergår direkt i stad, som gör att vi trivs här och att många vill flytta hit.

Staden skiljer sig på ett unikt sätt från andra städer i Sverige, där nästan identiska köplador präglar utkanterna.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa