Lyfter Miljöpartiets vingar upp till himlen?

Insändare 16 december 2020 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Visst är det fint med debattörernas drömvärld i EK/ST om energi som inte orsakar miljöbelastande avfall. Ett normalstort äldre vindkraftverk modell Vestas V90  med effekten 3 MW är en annan verklighet. Verket väger cirka 400 ton och står på ett armerat betongfundament om cirka 1200 ton. Lägg därtill infrastruktur med vägar, kabelgator och anslutningar till elnätet.

Vart tar allt vägen efter den beräknade tekniska och ekonomiska livslängden på 15-20 år? Höga elpriser och hållbarhet ger ett längre liv och bättre resursutnyttjande. Kärnkraften har i närtid påmint oss om livslängd, ekonomi och avfall. Om vi lämnar vindkraftverkets torn kan avfallsmängden enbart från turbinens vingar beskrivas med följande överslagsberäkning: Vestas V90 vinge väger 14 ton och består av kompositmaterial. Bisfenol A i plast och ftalater i epoximassan utgör miljöfarligt avfall. 

Sverige närmar sig Danmarks uppdrag att de närmaste 15-20 åren demontera 4500 vindkraftverk. Enbart vingarna orsakar över 200.000 ton avfall och med innehåll av giftiga och hormonstörande ämnen.  Allt tycks vara okänt eller negligerat hos de fyra debatterande miljöpartisterna.

Ämnen du kan följa