Maktspråk och härskarteknik

Insändarskribenten menar att den politiska majoriteten framförde tydligt budskapet att kommunanställda inte ska kritisera de styrandes politik.

Insändarskribenten menar att den politiska majoriteten framförde tydligt budskapet att kommunanställda inte ska kritisera de styrandes politik.

Foto: Veronika Karlsson

Insändare2019-11-12 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Reflektion gällande replik "Medarbetar bör följa fullmäktiges beslut" publicerad 4/11.

Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M) och Arne Jonsson (C) framförde tydligt budskapet att kommunanställda inte ska kritisera de styrandes politik, utan bara hålla tyst.

Nu skrev de inte så rakt på sak, men deras obehagliga ton där de kallar kommunalanställda socialsekreterare för ”snudd på” osolidariska kan inte tolkas som annat än att alla kommunanställda ska dra sig för att framföra kritik. Bakgrunden var att 13 socialsekreterare i en tidigare insändare kritiserat beslutet om tiggeritillstånd samt den styrande trojkans negativitet mot flyktingar och försämrade hyrespolicy.

Att kalla detta för ”snudd på” osolidariskt är bara maktspråk och härskarteknik. I själva verket visar dessa socialsekreterare sin starka solidaritet med svaga och utsatta grupper i vår stad.

Det är den styrande trojkan som är mer än ”snudd på” osolidarisk med svaga och utsatta grupper i vår stad. Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M) och Arne Jonsson (C) är dessutom ”snudd på” brottsliga. Sedan 1 januari 2011 är nämligen det straffbart för samtliga offentliga arbetsgivare att avskeda, säga upp, utdela disciplinvarning eller liknande åtgärd mot en anställd som har använt sin grundlagsskyddade yttrande- eller meddelarfrihet. Samma regler införs för kommunala företag genom ändringar i offentlighets- och sekretesslagen.

Troligen var det mest den stora demonstrationen mot utförsäljningen av allmännyttan den 24 oktober som gjorde de styrande så panikslagna.