Klimataktivister tar till märkliga metoder

Insändare 2 december 2022 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Klimataktivisterna tar till alltmer märkliga metoder för att visa vad de anser om klimatkrisen. Men är det rätt metod att sätta klister på rumpan och söka upp närmaste trafikled och sätta sig ner för att förhindra trafiken. Konsekvensen leder till uppmärksamhet men inte som de själva tror till att antalet bilister ska bli färre. I stället för att med sina metoder skapa uppmärksamhet på klimatkrisen blir alltfler förargade över dessa tilltag och ambulanser förhindras i sin utryckning. Det har till och med hänt att sjuka människor inte fått den hjälp de behöver och även avlidit. Ambulansens avgaser kanske förhindrades men till kostnad av människoliv, det blir minnet av dessa ogenomtänkta aktioner.

Nu framförs förslag såväl i Tyskland som i Sverige att höja straffen för de pågående terrormetoderna, det blev således resultatet av detta sittande. 

Finns det alternativ? Skulle dessa inskränkta klimatindivider kunna lyfta blicken skulle de kanske uppmärksamma andra metoder.
I vårt land finns andra orsaker till klimatförsämringen, kalhyggen och utdikade torvmossar. Dessa mossar släpper ut mer koldioxid än all biltrafik i landet och kalhyggena är inte så mycket bättre.

I Finland uppmärksammades det av just klimataktivister som genomförde en namninsamling med syfte att påverka politikerna. Resultatet har blivit förändringar i lagstiftning och antalet kalhyggen har begränsats. Varför skulle inte aktivisterna i Sverige i stället för att skapa förargelse bli mer konstruktiva, anstränga sig, samla in namn i syfte att påverka politikerna om två av de värsta miljöbovarna, kalhyggen och utdikade torvmossar. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa