Med borgerlig majoritet växer Strängnäs

Insändare 26 augusti 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag läser på facebook att Jacob Högfeldt (M) ”tror att politisk stabilitet skapar förutsättningar att rekrytera duktiga medarbetare och skapar trygghet hos investerare och företag att etablera sig i vår kommun”. 

Om vi nu ska ägna oss att tro, så tror jag att den så kallade politiska stabilitet som rått i vår kommun de senaste åtta åren, med M + S som styrande koalition, inte har gett den utveckling inom viktiga områden som varit möjlig. Jag baserar min tro på att en koalition av politiska partier med olika ideologier och värderingar grundar för anpassning och stagnation mer än utveckling.

Samma dag 23/8, som jag läser på facebook vad Högfeldt tror, kan jag läsa en insändare av Christine Blomqvist Gyllby (M) i lokaltidningen, om hur hon ser just outvecklade möjligheter inom vår kommun. Hon lyfter företagsklimatet som ska kunna ligga ”i den absoluta Sverigetoppen”, vilket det tydligen inte gör, men som om den gjorde skulle stärka vår attraktionskraft för företagsetableringar. Hon vill också bättre ta vara på våra möjligheter att utvecklas som destination för inte minst naturturism. Gyllby, som är en ny och frisk fläkt inom politiken är branscherfaren och entusiastisk men det räcker inte, det krävs nya politiska förutsättningar för att hon ska lyckas bättre än vad som tidigare skett.  

Jag tror att det krävs en borgerlig politisk majoritet som bygger på gemensamma grundläggande värderingar för att ge stabilitet åt företagsutveckling och destinations-utveckling på det sätt som Gyllby beskriver i sin insändare.

 

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa