Mens är blodigt allvar! 

Både här i Sverige och i världen möts flickor av föreställningar och myter om mens, det kan handla om att det är något fult, farligt, smutsigt och skamfullt, skriver Smilla Molin, Plan Internationals Sveriges Ungdomsråd.
Både här i Sverige och i världen möts flickor av föreställningar och myter om mens, det kan handla om att det är något fult, farligt, smutsigt och skamfullt, skriver Smilla Molin, Plan Internationals Sveriges Ungdomsråd.

Insändare 28 maj 2022 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Varje dag har hundratals miljoner flickor och kvinnor mens. Men det som borde vara helt naturligt är på många håll i världen något som stoppar flickor och kvinnor från att kunna gå i skolan eller arbeta. Första mensen kan för många innebära att livet förändras över en natt. Flickor riskerar att giftas bort, tvingas sluta skolan och kanske inte heller längre får röra sig lika fritt. Därför är mens en avgörande fråga för flickors rättigheter.

Både här i Sverige och i världen möts flickor av föreställningar och myter om mens, det kan handla om att det är något fult, farligt, smutsigt och skamfullt. För att bryta stigmat måste flickor och pojkar kunna prata om mens tillsammans – till exempel är det viktigt att vi inte delas upp för att ha sexualundervisning var för sig. Därför tycker jag att vi måste prata mer om mens och se till att ingen flicka trakasseras, diskrimineras eller på andra sätt stöter på problem i sin vardag på grund av mens. 

Den 28 maj är det internationella mensdagen. Jag och Plan International kämpar för att mens inte ska vara ett hinder för flickor. Var med oss och visa att mens är #BlodigtAllvar 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa