Mer trygghet med liberal politik

Insändare 1 augusti 2022 08:38
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Liberalerna har länge kämpat för fler poliser och att de ska få bättre verktyg. På kommunal nivå råder vi inte över regeringens politik, däremot kan Eskilstuna kommun se till att ha ett bra samarbetsavtal med polisen om mer närvaro i våra utsatta områden. Liberalerna vill även att vi sätter upp fler trygghetskameror på brottsutsatta platser runt om i Eskilstuna.

Polisens trygghetsskapande arbete kan kompletteras med kommunala trygghetsvakter i utsatta områden. Trygghetsvakterna ska ha ett mer förebyggande arbetssätt med diplomati för att skapa förtroende bland de boende i området. De ska fungera mer som dialogpersoner och om våldsamma situationer uppstår skall polis omedelbart tillkallas.

Med Liberalernas politik får vi fler poliser med bättre betalt och fler verktyg, fler trygghetsvakter och fler kameror.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa