"Miljöpartiet ger dig det onda ögat"

Insändare 1 oktober 2019 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ersättaren i kommunfullmäktige, Nina Hedenfeldt (MP) bevisade torsdagen den 26 september vilken nivå det parti hon representerar befinner sig på. I debatten gällande en motion angående ”Fossilfritt Eskilstuna”  väljer ersättaren att citera Greta Thunbergs tal inför FN:s klimattoppmöte.

Hon inleder sitt anförande med: ”Hur vågar ni? Ni har stulit mina drömmar och min barndom med era tomma ord. Ändå är jag en av de lyckliga. Folk lider. Folk dör. Hela ekosystem kollapsar. Vi är i början av ett massutdöende – och allt ni kan prata om är pengar…”

Som kommunpolitiker så undrar man hur Miljöpartiet tänker då man med samma argumentation beskyller majoritetens oduglighet i miljöarbetet i paritet med de världsledare som satt på nämnda klimattoppmöte.

Detta bevisar på vilken elitistisk nivå Miljöpartiet befinner sig i Eskilstuna kommun. Det finns ingen förankring i den vardag som de flesta av oss andra befinner sig i. Vad jag talar om kan läsaren undra? Det är att få en vardag att fungera med att lämna, hämta barn. Ta sig till arbetet i tid. Få en stund över för egen träning. Hinna handla innan maten ska stå på bordet. Bara några aktiviteter som ska ske en vanlig vardag i Eskilstunabornas liv.

Skulle något av detta som ovan är beskrivet ske med en förbränningsmotor.  Då är det onda ögat där från Miljöpartiet. Vi talar om samma blick Som Greta Thunberg gav Donald Trump på ovan nämnda möte. Bara så du vet, denna blick ger Miljöpartiet dig som medborgare i Eskilstuna kommun så fort du vrider om startnyckeln på din bil.

Ämnen du kan följa