Mindre barngrupper i förskolan med Liberalernas politik

En bra start ger alla barn större chans att lyckas i livet och utjämnar livschanser mellan barn med olika bakgrund, skriver Stefan Krstic, gruppledare för Liberalerna i Eskilstuna.

En bra start ger alla barn större chans att lyckas i livet och utjämnar livschanser mellan barn med olika bakgrund, skriver Stefan Krstic, gruppledare för Liberalerna i Eskilstuna.

Foto: NTB

Insändare2022-06-30 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En bra start ger alla barn större chans att lyckas i livet och utjämnar livschanser mellan barn med olika bakgrund. Har vi för stora barngrupper med för lite personal ges inte samma möjlighet till lärande, lek och stimulans och barn riskerar att inte bli sedda. Liberalerna vill därför att Eskilstuna kommun ska införa ett maxtak på hur stora barngrupperna får vara i förskolan och samtidigt anställa assistenter för att avlasta förskolepedagogerna som ett steg i en bättre vistelsemiljö för både barn och personal och för att alla barn ska bli sedda och hörda. 

Vi Liberaler har många bra förslag på hur vi kan stärka och utveckla förskolan i Eskilstuna. Till exempel vill vi höja lönen för förskolelärarna som jobbar i socioekonomiskt utsatta områden, vi vill införa en särskild lässatsning i förskolan för att uppmuntra barns läsande och utveckla språket och vi vill fortsätta värna rätten att alla vårdnadshavare ska få välja förskola till sina barn. Liberalerna vill även förstärka vikariepoolen och att införa språkkrav på personal som arbetar inom förskolan. Vi är övertygade om att om barnen ska lära sig svenska i förskolan, så är det helt avgörande att alla i den pedagogiska personalen behärskar svenska språket.

Det är dags för Eskilstunas barn och vårdnadshavare att få en förskola som är värdig 2022. Förskolan är ingen förvaring utan en viktig del i barnens utveckling och personalen behöver därför ges möjlighet att på ett rimligt sätt genomföra pedagogik enligt den läroplan som finns. Förskolan lägger grunden för framtida skolgången och det är därför barngruppernas storlek måste minska och personaltätheten behöver ökas.