Minska överförskrivningen av antidepressiva till unga

Sverige måste öka tillgången till psykologer inom BUP för att få ned förskrivningen av antidepressiva preparat, skriver Hans Bergström, med 50 års erfarenhet av bipolär sjukdom.

Sverige måste öka tillgången till psykologer inom BUP för att få ned förskrivningen av antidepressiva preparat, skriver Hans Bergström, med 50 års erfarenhet av bipolär sjukdom.

Foto: Matthias Schrader

Insändare2022-11-26 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sveriges Radio har tagit upp den kraftiga ökningen av förskrivning av antidepressiva läkemedel till barn och ungdomar i vårt land.

Förskrivningen de senaste 15 åren har ökat med 3 gånger och idag är det 33 000 barn/ungdomar som går på antidepressiva preparat. Det är mer än tre gånger så många som i Danmark och Norge som har en helt annan och restriktiv hållning till att förskriva ut antidepressiva preparat till barn/ungdomar under 16 år. Antidepressiva preparat som främst är utvecklat för vuxna är mycket potenta läkemedel. Stor försiktighet bör därför råda vid förskrivning av dessa läkemedel för minderåriga 

Sverige har en helt annan kultur än både Norge och Danmark när det gäller synen på användningen av psykofarmaka. Både Danmark och framför allt Norge har en helt annan syn på behandlingen av psykiska sjukdomar än vi har i Sverige. Där finns en samsyn om att i stället använda sig av samtal och psykoterapi i stället för att som i Sverige i första hand förskriva antidepressiva preparat. Dessa preparat är utprovade på vuxna och inte för barn/ungdomar. Preparaten i sig ökar vid insättning även risken för suicid innan kroppen ställts in på kemikalierna. Sverige måste öka tillgången till psykologer inom BUP för att få ned förskrivningen av antidepressiva preparat. Det goda samtalet för unga människor måste vara en första hands alternativ vid depressioner hos unga människor.