Moderaterna i Eskilstuna – en sovjetisk modell

Jimmy Jansson (S) och Jari Puustinen (M). Moderaterna i Eskilstuna har blivit en släpvagn till Socialdemokraterna enligt insändarskribenten.

Jimmy Jansson (S) och Jari Puustinen (M). Moderaterna i Eskilstuna har blivit en släpvagn till Socialdemokraterna enligt insändarskribenten.

Foto: Lars Skärlund

Insändare2023-10-23 07:11
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De senaste veckorna kan det inte undgått någon att det lokala moderata partiet har uppenbara problem. I grunden tycks det handla om att ett fåtal vill klamra sig kvar vid en makt som inte längre går att motivera utifrån det faktiska väljartappet och bristen på egen politik. Ostridigt är att var fjärde väljare sedan 2010 väljer att rösta på något annat parti i Eskilstuna. Störst var tappet inför valet 2022. 

Vad beror då det sviktande väljarstöd på? Det enkla svaret är att partiet lokalt är toppstyrt och saknar reell medlemspåverkan där en långsiktigt förankrad politik tas fram. Politiken bedrivs istället nyckfullt med framkastade utspel som inte är grundade, förankrade och heller inte har möjlighet att realiseras. Exemplen på sådana har varit utspelet om att drogtesta samtliga kommunanställda, höga hus, brottsligheten som ska krossas och hur kommunen ska vara befriad från utanförskapsområden fram till 2024.

Ledarsidan sätter fingret på huvudproblemet. Partiet liknar mer det sovjetiska styret på 1960-talet där partiet var lika med ledarskiktet. Man sluter sig, stänger medlemmar ute och ser nya tankar och idéer som ett hot istället för en tillgång. Det kommer leda till att Moderaterna imploderar om det inte blir en omedelbar förändring. Ett parti är summan av medlemmarna. 

I realiteten är man nu en släpvagn till Socialdemokraterna som istället har anammat de nya vindarna och positionerat sig till höger. Detta har också gynnat S lokalt som tillsammans med Sverigedemokraterna ökat väljarstödet. Jag tycker i grunden samverkan med Socialdemokraterna är en bra majoritet för staden men då måste Moderaterna också kunna stå på egna ben, bedriva en politik förankrad bland medlemmarna och framförallt gå från utspel till en långsiktigt strategiskt hållbar politik. För det krävs ett ledarskikt som har förmågan att samla och lyssna in. Det saknas idag.