MP är ute och cyklar på vår enda "gågata"

På "gågatan" i Eskilstuna är fordonstrafik förbjuden. Skribenten vill att det fortsätter vara så.

På "gågatan" i Eskilstuna är fordonstrafik förbjuden. Skribenten vill att det fortsätter vara så.

Foto: Rebecka Jonsson

Insändare2024-03-19 12:18
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ett försök till skadekonsekvensbeskrivning om MP:s förslag att tillåta cyklar och elsparkcyklar på vår gågata röstas genom. Det är då inte frågan om, utan hur många olyckor/skador som kommer ske.

Om cykel/sparkcykel tillåts på vår ”gågata” (som egentligen är en gata där fordonstrafik är förbjuden) bedömer jag att en av de största riskerna är när ett barn hastigt, oberäkneligt och obetänksamt byter riktning och då kan bli påkört av en cykel/sparkcykel. Det är inte alltid lätt att hålla ihop ett antal barn i den butiksmiljö som Kungsgatan utgör. I yngre år krockade jag på en cykelbana med ett barn som hastigt bytte riktning från gångbanan varvid barnet fick föras till sjukhus och jag for över styret med svåra hudskador från asfalten. 

Naturligtvis är cykel att föredra ur en miljöaspekt om man helt bortser från dess övriga nackdelar men om bara jag som enskild vuxen person känner till ett flertal bekanta inklusive anhöriga och kollegor och mig själv som genom åren på cykel kört omkull vid vinterväglag, blöthala löv eller krockat med gående eller bilar, hur många är det då i praktiken som drabbas och/eller orsakar skador på grund av just färdmedlet cykel?

En kollega körde omkull på hala löv och krossade armbågen och bröt tummen. Hade sedan gips och en stålställning med skruvar monterad på armen i månader och återfick inte rörligheten som innan. Jag själv halkade i 55 års ålder med cykel på en isfläck och det tog ett halvår att bli återställd. Min far cyklade vid 70 års ålder på Drottninggatan när en kvinna hastigt öppnade bildörren och han for över den med ett antal påföljande skador.

I en bil i stadsmiljö blir skadekonsekvenserna sällan allvarliga om än några. Trots det satsar vår stad sedan årtionden kraftigt på att underlätta för cyklister på bekostnad av bilism genom att ta bort tvåfiliga vägar, smalna av körfält och därmed vid tätare trafik orsaka stora köbildningar och som en konsekvens även vid lågtrafik försvåra för utryckningsfordon. Jag anser att det är en felbedömning då vi inom en snar framtid är helt utan avgaser, har tysta eldrivna och senare vätgasdrivna fordon och dessa behövs för att klara en familjs logistik till och från förskola, arbeta, handel med mera.

Man förtätar också staden genom byggnation på kvarvarande öppna ytor men med allt mindre parkeringsmöjligheter. Klimatforskare varnar för just detta då temperatur vid värmeböljor blir flera grader högre i tätbebyggelse och vid kraftiga regn får vatten allt svårare att rinna undan.

Skriv en insändare du med

Våra insändare läses av många och vissa dagar kan en insändare vara bland de mest lästa artiklarna på hela sajten.

Klicka här för att skriva en egen insändare! Det är kostnadsfritt och den kan handla om vad som helst.