MP: Satsa på medborgarvärdar i Eskilstuna

Mohamed Abdukani och Marielle Lahti, gruppledare MP Eskilstuna.

Mohamed Abdukani och Marielle Lahti, gruppledare MP Eskilstuna.

Foto: Veronica Karlsson/Pressbild

Insändare2023-10-16 08:02
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Eskilstuna står inför stora utmaningar när det gäller gängkriminalitet och social hållbarhet. För att vända utvecklingen menar vi att det är avgörande att satsa massivt på det förebyggande arbetet och på trygghetsskapande åtgärder. En del i det här arbetet, som vi tror starkt på, är en satsning på så kallade medborgarvärdar, Det är ett koncept som testats i flera stadsdelar i Stockholm, bland annat i Kista i Järvaområdet, med goda resultat. Därför föreslår vi nu i en motion till kommunfullmäktige att en plan ska tas fram för hur konceptet medborgarvärdar kan införas i Eskilstuna kommun och att detta inleds i de områden där behoven av trygghetsskapande åtgärder är störst.

Konceptet med medborgarvärdar handlar om att anställa personer som vill göra skillnad för Eskilstunaborna och bedriva trygghetsskapande verksamhet genom att befinna sig i och bidra med vuxennärvaro i bostadsområden. Uppgiften är att möta invånare, såväl unga som vuxna, i offentliga miljöer med syftet att skapa relationer, kontakter och förtroende genom att befinna sig nära invånarna dagligen. Kommunfastigheter bör bli en naturlig utgångspunkt för satsningen, menar vi. Kommunfastigheter bör bli en naturlig utgångspunkt för satsningen, menar vi, för en tydlig koppling mellan medborgarvärdar och övriga funktioner inom kommunen. Vi vill också gärna se att man knyter ett antal anställda till varje område och att man anställer personer som redan har en anknytning till det område de ska arbeta i. 

 Det finns en trygghetsjour idag genom Kommunfastigheter, en tjänst som är uppköpt via Securitas och som består av (enbart) sex anställda som har i uppdrag att vistas i alla bostadsområden i Eskilstuna. Trygga Unga bedriver också trygghetsskapande arbete, kopplat till barn och ungdomars vardag. Vi är övertygande om att en utformning där medborgarvärdar anställs av Kommunfastigheter och får jobba mot såväl unga som vuxna, på ett kontinuerligt och strukturerat sätt skulle bidra till de trygghetsskapande åtgärder som behövs – på ett bredare plan. 

Mohamed Abdukani och Marielle Lahti, gruppledare MP Eskilstuna