När spricker den gröna bubblan?

Insändare 31 mars 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Våra nuvarande substitut för att ersätta vattenkraft och kärnkraft är inte ens i närheten av att räcka till för att upprätthålla en levnadsstandard som liknar vår nuvarande. Gretas rop i natten har skapat stor uppståndelse och påverkat samhällets benägenhet att satsa mycket av skattebetalarnas pengar på nämnda substitut.

Men alla regleringar och subventioner skapar ny ”grön” bubbla. Dessa skapar överefterfrågan och driver därmed upp värdet på tillgångar inom framför allt sektorn förnybar energi.

Branschens driftiga finansiella entreprenörer använder till stor del lånade medel för att öka avkastningen. När det gäller vindkraftverken är det ofta en fråga om en belåningsgrad på 90 procent och när det gäller solenergi kan belåningsgraden ofta ligga kring 95 procent. Det går att läsa i boken ”Den gröna bubblan av Per Wimmer. 

Per Wimmer ville varna för vad han såg som ett hot om en ekonomisk nedgång, förorsakad av ett snedvridet subventionssystem kombinerat med hög belåningsgrad och osedvanligt låga räntor. Förhållanden som öppnade för att bubblan skulle spricka.

Räntehöjningar är aviserade och oundvikliga i dagens läge, vilket som regel innebär att många entreprenörer går i konkurs. Kalkylerna klarar inte den nya räntenivån och projektet klarar inte att få nya investerare.

Högt ränteläge drabbar även bostadsmarknaden, som länge ansetts övervärderad, på grund av höga lån och låga räntor. Så det ligger inom en snar tid att vi får se två bubblor som spricker. Frågan är inte om utan när!

Hur detta påverkar allmänheten kan flertalet av oss räkna ut. Minskad köpkraft, ökade levnadsomkostnader och sämre levnadsstandard är bara rubrikerna.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa