Naturreservatet Hedlandet förstörs

Insändare 5 oktober 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I naturreservatet Hedlandet i Eskilstuna kommun får markägaren statliga Sveaskog bedriva produktionsinriktat skogsbruk på en stor del av skogsmarken, enligt skötselplanen. Det innebär att nästan all skog i reservatet blir nedhuggen. Snart ska den finaste skogen i reservatet bort där det går vandringsleder och där det finns skyddade arter som tjäder, spillkråka, talltita och fridlysta orkidéer.

Vi är flera som är oroade över hur naturreservatet Hedlandet förstörs. För Sveaskog planerar att avverka de västra delarna av reservatet från Kolarkojan ned mot vattnet, enligt naturreservatets skötselplan. Flera delar av reservatet är redan avverkat. Det är kalavverkningar med efterföljande markberedning och på flera ställen har marken körts sönder. Det är vanligt produktivt skogsbruk som utförs, alltså inte skötselåtgärder. Men skogen har många värden som inte kan räknas i endast pengar: för biologisk mångfald, för vår hälsa, för kolinlagring. 

Vandringsleder som många nyttjar kommer att hamna på hyggen. Utanför naturreservatet är det redan hyggen i alla väderstreck. Var ska djur, fåglar och insekter ska ta vägen? Var ska de människor som trivs med att vandra i natur ta vägen? När man tar ned träd så tar man även bort biologisk mångfald. Stora mängder koldioxid hamnar i atmosfären när hyggen görs. Detta är blåbärs- lingon- och svampskogar som förgörs och det kommer att ta årtionden innan skogen är tillbaka. Sveaskog tänk om, och kommunpolitiker agera mot detta vansinne! 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa