Nedåtgående trend i sjuktalen

Strängnäs kommun svarar på insändaren "Höga sjuktal i Strängnäs ett problem" .

Strängnäs kommun svarar på insändaren "Höga sjuktal i Strängnäs ett problem" .

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Insändare2019-10-29 05:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik till insändaren "Höga sjuktal i Strängnäs ett problem" publicerad 26 oktober.

Ett uppföljande möte ägde rum i september, med representanter från Strängnäs kommun, försäkringskassan och representanter från vårdcentralerna.  De tre aktörerna kunde i sina analyser inte hitta en entydig förklaring till den höga sjukfrånvaron i vår kommun. Orsakerna är många och varierande. Försäkringskassan samt arbetsgivaren Strängnäs kommun konstaterar dock ett tydligt positiv, nedåtgående trend i sjuktalen från och med april i år. Vi tror och hoppas att ett intensivt och långsiktigt arbete med att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet börjar ge effekt och märkas på sjuktalen. Från september har kommunens chefer ett extra HR-stöd, för att än mer intensivt arbeta med lösningar för att allt fler, framförallt långtidssjukskrivna, kommer åter i arbete. Vi tre aktörer kommer även att samarbeta än mer och ta ett större gemensamt ansvar, bland annat för att på olika sätt förhindra att nya ”onödiga” sjukskrivningar uppstår. Ett nytt gemensamt uppföljningsmöte kommer att ske nästa höst.