Nej till höjda politikerarvoden

Insändare 30 november 2022 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu är vi inne i arvodeshöjartider. Moderater och Socialdemokrater har säkrat makten och höjer då sina egna arvoden.

Ibland verkar förslagen helt sakna verklighetsförankring. Det slängs runt 10 % här och där, 10 % av riksdagsledamotsarvodet är 7150 kr/månad.

Som politiker ska vi vara förankrade i invånarnas situation och företräda våra väljare. De flesta väljare i Sörmland eller i Strängnäs skulle tycka att en löneökning på 7150 kr/månad är rimligt spektakulärt. Det är en fjärdedel av vad en undersköterska eller busschaufför får i månadslön, i ökning per månad.

I Strängnäs försöker den styrande majoriteten att förklara höjningarna med mer ansvarstagande, fast att arvoden höjs i en oförändrad politisk organisation.

I regionfullmäktige blev den styrande minoritetens företrädares, Christoffer Öqvist (M), svar på mitt ifrågasättande av höjningen av arvodena att det inte var en höjning utan “bara en omfördelning av den tid vi har inom koalitionen”.

I Region Sörmland verkar arvoden inte kopplas till uppdrag utan snarare procent i ett politiskt spel. Att nämndordförandes arvode ökar kraftigt verkade inte ha något större betydelse i sammanhanget. De har inte fått mer ansvar, inte på något annat sätt förtjänat en löneökning på 20 %. Det var bara procent/skattepengar som minoriteten ansåg sig vara berättigade till som smetades ut. 

Detta kan ju personalen komma ihåg i nästa lönerörelse. Nämndordförandena i Region Sörmland får nu 42 900 kr/månad, det är en nivå som inte alla specialistsjuksköterskor når.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa