Ni borde beställa analys av hemtjänstrankningen

Insändare 30 januari 2023 06:57
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är lätt att förstå glädjen i Strängnäs kommun efter nyheten om den framskjutna placeringen i kommunligan, när det gäller det nya begreppet hemtjänstindex (plats 35 av 290). Ett index som rankar kommuner inbördes när det gäller invånarnöjdhet med hemtjänstkvaliteten.

Läste om forskningsundersökningen, publicerad 23/11, på hemtjanstindex.se. Hemsidan är ett under av klarhet och tydlighet. Det här handlar helt klart om seriös forskning. (Uttalar mig utifrån egen erfarenhet av forskning.) Citerar från hemsidan: "Alla kommuner kan beställa en särskild analys där det tydligt framgår vad kommunen lyckas bra med, vad som kan förbättras, och vad andra kommuner gjort som lyckas bättre." Priset för analysen skulle för Eskilstunas del gå på 50 000 kronor. Assistans erbjuds även av forskarkonsulter med att sätta sig in i och tolka resultaten.

Så till tre glada chefspersoner i Strängnäs, artikel EK den 1/12. En av dem såg framgången som ett "kvitto på det goda arbete som genomförs både inom den privata och kommunala verksamheten". Privata aktörer ingår dock inte i undersökningen. 

En annan sade hon "trodde" att en del av förklaringen till det goda resultatet var att personalen hade fått mer tid med klienterna genom de införda onlineköpen av matvaror. De data som ligger till grund för indexeringen samlades in 11 januari–20 mars 2022. "Onlineköpen" infördes i Strängnäs under våren och sommaren 2022. Alltså har er fina placering ingenting med det att göra.

Sanningen med de här surfplatteinköpen är att det inte finns någon genomförd undersökning av hur dessa påverkar någonting över huvud taget. Men de genomförs löpande i en lång rad kommuner. Digitalisering för digitaliseringens egen skull. Med följden att hemtjänsttagare tvingas ha ännu fler personer rännande i sina hem än de redan har. 

Men. Ni är bra i Strängnäs. Skillnaderna i kvalitetsvärden är inte bara marginella mellan kommunerna. Även "eliten", säg topp 35, har spridning. Därför finns utrymme att bli ännu bättre än ni redan är i Strängnäs. Om ni avancerar till topp 3 om några år blir jag "starstruck” om jag möter någon ansvarig chef någonstans.

Eskilstuna kommun? Placering 278. Åtta kommuner med sämre placering påverkas negativt av ofullständiga indata. Det betyder att Eskilstuna kan ligga 5:a från botten. Bristen? Lyssnande, inkännande chefer, fokuserade på sin uppgift, inte på sitt anseende?

Vid förfrågan hos konsult hade varken Strängnäs eller Eskilstuna köpt sina respektive fördjupningsanalyser. Gör det!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa