Nobelstiftelsen borde göra Nobelmiddagen växtbaserad

Nobelmiddagen borde göras växtbaserad, anser skribenten.

Nobelmiddagen borde göras växtbaserad, anser skribenten.

Foto: Jonas Ekströmer (TT)

Insändare2023-11-23 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommunpolitikerna i Eskilstuna har åtagit sig att verka för Agenda 2030. Att göra Nobelmiddagen den 10 december växtbaserad vore ett viktigt steg i rätt riktning, eftersom det höjer statusen på vegansk mat vilket kan bidra till att nå flera av Agenda 2030:s globala mål.

Fattigdom och hunger
Antalet akut hungriga människor ökade med över 30 procent förra året, enligt FN:s rapport Global Report on Food Crises. Detta motsvarar en ökning från 193 till 258 miljoner människor. Produktion av animalier är en extremt resursintensiv process som kräver stora mängder mark, vatten och foder. Det driver upp livsmedelspriserna, vilket gör människor fattigare och ökar hungern i världen.

Klimatet
Djurhållningen är en av de största källorna till växthusgasutsläpp i världen. Dessa utsläpp kommer från tre huvudkällor: metan från idisslande djurs matsmältning, koldioxid från skövlade skogar som blivit jordbruksmark och lustgas från gödselhantering.

Ekosystem och biologisk mångfald
Genom att minska efterfrågan på kött, ägg och mejeriprodukter kan vi minska behovet av att producera foder till lantbruksdjur. Detta skulle minska avskogningen och ge vilda djur mer utrymme att leva. Enligt WWF utgör vilda däggdjur endast 4 procent av den totala biomassan, alla däggdjur inräknade.

Hälsa
Tjock- och ändtarmscancer är en av de vanligaste cancerformerna i världen. Det finns starka bevis för att köttkonsumtion ökar risken för denna cancer. Världscancerfonden rekommenderar att man äter en kost rik på fullkorn, grönsaker, frukt och baljväxter. Denna kost kan hjälpa till att skydda mot tjock- och ändtarmscancer, samt mot andra cancerformer, viktökning, övervikt och fetma.

Växtbaserad kost bidrar till att minska hunger, fattigdom, klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och tjock- och ändtarmscancer. Genom att servera växtbaserad mat på Nobelmiddagen kan Nobelstiftelsen skicka ett angeläget vetenskapligt budskap om vikten av hållbar matkonsumtion.