Nu måste tjänstemännen göra sitt

Insändare 31 augusti 2023 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu har vi firat 500-årsjubileet tillsammans med många besökare. Vi har fått visa upp vår kommun och vad den kan erbjuda. Nu gäller det för ansvariga tjänstemän inom den kommunala förvaltningen att inte slappna av, utan utnyttja situationen och tillsammans med vår besöksnäring driva en aktiv destinationsutveckling. 

Besöksnäringen är beroende av besökare. Besökare attraheras av upplevelser, till exempel i form av vår historia/kultur/natur - när dom får kännedom om den. Destinationsutveckling kräver således aktiv marknadsföring och ständig utveckling och paketering av våra attraktioner, rörande hela vår kommun. En uppgift för ansvariga tjänstemän att koordinera. 

Att Strängnäs kommun uppfattas som attraktivt besöksmål stärker inte bara besöksnäringen, utan det ger fördelar till hela vårt näringsliv, inte minst centrumhandeln, samt utgör en viktig ingrediens i vårt totala samhällsbygge. 

Det har betydelse för att vår kommun ska betraktas som en möjligheternas kommun för företagande och boende, som man gärna flyttar till. 

För de som redan är kommuninvånare innebär det att man kan känna stolthet över att tillhöra en välkänd kommun, som upplevs positivt av omvärlden. En viktig trivselfaktor.

Förvaltningen har nu fått dokument i form av en uppdaterad Översiktsplan där också destinationsutveckling finns med och förra året antogs en Etableringsplan, där företagsetableringar inom besöksnäringen anges som önskvärda.

Det får inte, som vanligt (!), stanna vid fina dokument - nu krävs genomförande. Det är ett tydligt tjänstemannaansvar. 

Lennart Nilsson

Kommuninvånare i Strängnäs


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa