Odling hindras av EU-regler

Insändare 14 mars 2022 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu när våren kommer är vi många som vill påta i jorden och så fröer, för att sedan se våra grönsaker växa upp och mogna fram till skörd. Men frågan är om det är slut på detta snart. Orsaken heter EU-direktiv om fåglar och livsmiljö, framtagna för att skydda bland annat alla småfåglar, kräldjur, grodor, samt övriga fridlysta djur och växter. 

Direktivet slår hårt, inte bara mot skogsbruket, där skogsägarna nu måste skydda alla småfåglar, kräl- och groddjur på individnivå för att få tillstånd att avverka sin skog. En i praktiken i stort sett omöjlig uppgift, som givetvis också gäller för avverkning inför byggande av vägar, järnvägar, bostäder, vindkraftverk med mera. 

Men direktivet slår ännu hårdare mot vår livsmedelsförsörjning. I alla fall om man ska följa det som det är skrivet. Enligt den svenska Artskyddsförordningen är det förbjudet att avsiktligt störa djur, särskilt under parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttperioder.
Nu har Sverige fått på tafsen av EU, det gäller inte bara avsiktligt, utan också oavsiktligt störande. Det är inte heller begränsat till skogsbruk, utan gäller också jordbruket.

Vi kan se framför oss hur bonden i bästa skördetid tvingas att meter för meter avsöka alla fält inför slåtter och skörd för att hitta eventuella fåglar, grodor och ormar som vistas där. Och givetvis säkerställa att ingen fågel slår sig ner eller orm ringlar in på åkern därefter, innan han startar skördemaskinen. Det är bondens ansvar att göra detta och om han inte klarar det själv ska han kunna intyga att lejt proffs har rätt kompetens. Om det finns något djur där så får det inte störas. Med andra ord får åkern inte skördas.

Var och en med sunt förnuft och som har minsta kunskap om jordbruk inser att detta är helt ogörligt. Frågan är om inte allt jordbruk inom EU måste upphöra, för att följa detta direktiv. Vi behöver då importera allt vi behöver äta från länder utanför EU.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa