Ökat valdeltagande avgörande för inkludering och demokrati

Tony Meshko (KD).

Tony Meshko (KD).

Foto: Pressbild

Insändare2024-05-13 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Genom ökad delaktighet skapas en känsla av samhörighet och integration. Personer som känner sig delaktiga i samhällets beslut blir ofta mer engagerade i samhället.

I Europaparlamentsvalet 2019 var valdeltagandet betydligt högre bland inrikesfödda svenska medborgare än bland utrikesfödda, 59 procent jämfört med 37 procent. Detta visar på en betydande klyfta i deltagandet mellan grupperna.

Jag vill arbeta för att öka valdeltagandet i EU-valet och särskilt bland utrikesfödda, för att skapa en mer inkluderande och representativ politik som tar hänsyn till alla medborgares röster och perspektiv. 

För att uppnå detta mål är det avgörande att först identifiera de hinder som hindrar medborgarna från att delta fullt ut i EU-valet och därefter hitta lämpliga lösningar för de hinder som finns. Såsom språkbarriärer, bristande politisk kunskap och känsla av avståndstagande från det politiska etablissemanget.

Genom att gemensamt arbeta för att övervinna dessa utmaningar kan vi spela en nyckelroll i att öka valdeltagandet och skapa ett mer representativt och demokratiskt samhälle.