Ompröva Sveriges 2G-nedstängning

Håkan Larsson, samhällspolitisk chef på Villaägarnas Riksförbund, vill se Sverige ha kvar 2G-nätet till åtminstone 2029.

Håkan Larsson, samhällspolitisk chef på Villaägarnas Riksförbund, vill se Sverige ha kvar 2G-nätet till åtminstone 2029.

Foto: Villaägarnas riksförbund

Insändare2024-03-31 06:10
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nästa år kommer 2G-nätverken att stängas ned i Sverige, en utveckling som följer en global trend. Sverige skiljer sig dock från alla andra länder – förutom Norge. I Sverige tar regeringen främst hänsyn till telekomföretagens kommersiella intressen, utan att ta hänsyn till varken potentiella säkerhetsrisker eller ekonomiska konsekvenser för enskilda hushåll. 

I Sverige har det inte genomförts några djupare analyser av vad de konsekvenser som nedläggningen av 2G-nätet kan medföra. Regeringen och ansvarig myndighet (PTS) pekar på varandra. Och de ignorerar de bredare effekterna på samhället, inklusive de utmaningar som ägare av småhus står inför. Det verkar som om hela denna process primärt drivs av operatörernas ekonomiska intressen.

Finland har valt en annan väg i denna fråga. Där har man noggrant vägt in hushållens ekonomi och säkerhet i ekvationen. Efter en omfattande konsultationsprocess kom man fram till att en nedstängning inte bör ske förrän 2029. Som ett resultat av denna konsultation beslutade det finska ministeriet att ändra licensvillkoren för de nationella teleoperatörerna och krävde att de bibehåller 2G-tekniken åtminstone fram till slutet av 2029. Med tanke på likheterna mellan Finland och Sverige anser Villaägarna att den svenska regeringen borde följa det finska exemplet. 

Bland de enheter som kan upphöra att fungera nästa år för husägare återfinns, enligt Post- och telestyrelsen (PTS), bland annat larmtjänster i bil och hus, åtelkameror, uppkopplade värmepumpar och varmvattenberedare, robotgräsklippare, husdjurspejlare och fjärrstyrning av värme och belysning i sommarstugor, samt en rad enklare mobiltelefoner och videoövervakningssystem. 

Ingen detaljerad analys över hur många som påverkas eller den totala ekonomiska belastningen har genomförts. I stället ställs enskilda hushåll, socialtjänsten, företag och jägare inför utsikten att behöva ersätta fungerande utrustning i förtid, och detta under en period då kostnader för livsmedel, energi och lån redan är höga.

Villaägarna uppmanar den svenska regeringen att följa Finlands exempel och sätta stopp för de pågående planerna. Det finns fortfarande tid att agera. Civilminister Erik Slottner (KD) behöver ta initiativet. Endast Norge och Sverige har satt ett måldatum till 2025 för nedstängningen, medan resten av Europa planerar att behålla antingen 2G eller 3G aktiva åtminstone fram till 2029. 

I Sveriges fall bör 2G-nätet åtminstone vara kvar till 2029.