Öppet brev till kommunstyrelsen i Eskilstuna

Insändare 6 oktober 2022 15:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nyligen har den politiska majoriteten i Eskilstuna kommun skiftat till ett tvåparti-styre med (S) och (M) sedan (C) valt att stiga av från den tidigare treparti-koalitionen i stadshuset.

Det finns därför all anledning att återkomma till det ständigt latenta hotet mot Gunnarskäls gårds bördiga jordbruksmark, en av de finaste odlingsmarkerna i kommunen och i hela norra Sörmland!

Mot bakgrund av Eskilstuna kommuns djupt olyckliga planer på ett nytt logistik- och verksamhetsområde på Gunnarskäls gårds synnerligen värdefulla jordbruksmarker mellan Torshälla och Folkesta:

Jag föreslår härmed att kommunen måtte undersöka möjligheten att genomföra någon form av bytesaffär eller motsvarande med Svenska Kyrkan avseende den stora, obebyggda skogsfastigheten Valtomta 1:6 på 160 hektar, vilken ägs av Svenska Kyrkan och som är belägen i anslutning till Gröndals trafikplats vid E20 och riksväg 56 mot Kvicksund och Västerås.

Valtomta 1:6 sträcker från Valtomta gård i öster vidare västerut till riksväg 56/E20 vid Gröndals trafikplats och fortsätter sedan väster om riksväg 56 (Kvicksundsvägen) och därifrån norrut ända upp till järnvägen mellan Folkesta och Tumbo.

Fördelar med Valtomta 1:6 jämfört med Gunnarskäl:

1. Ytterst få bostadsfastigheter berörs.

2. Området består uteslutande av skogsmark. Ingen värdefull jordbruksmark måste för all framtid offras!

3. Perfekt anslutningsläge till E20 och riksväg 56 via Trafikplats Gröndal.

4. Inga som helst problem med anslutning till existerande vägnät till skillnad från Gunnarskäl, där såväl E20, järnvägen Eskilstuna-Tumbo samt även ett större antal bostads/jordbruks-fastigheter som till exempel Egelsta gårds jordbruk, Skäcklinge gård, etc, måste hanteras.

Mitt förslag bör ses som ett högst realistiskt alternativ till den av kommunen planerade förstörelsen av en av Eskilstuna kommuns absolut finaste jordbruksmarker, alltså Gunnarskäls gårds lantbruk!

Att för evigt förstöra den högklassiga jordbruksmarken på Gunnarskäl (som dessutom rent visuellt/landskapsmässigt är av mycket högt värde) vore enligt mig en absolut skandal, som inte hör hemma i 2020-talets kommunala planering!

Jag emotser med intresse er respons på mitt förslag.

Vänligen,


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa