Ordföranden svarar: Vi följer regelverk och lagar

Nina Tuncer (S), ordförande i förskolenämnden i Eskilstuna, svarar signaturen Förskolepedagog med 36 års erfarenhet.
Nina Tuncer (S), ordförande i förskolenämnden i Eskilstuna, svarar signaturen Förskolepedagog med 36 års erfarenhet.

Insändare 5 juli 2023 07:58
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Signaturen ”Förskolepedagog med 36 års erfarenhet” har kommenterat mitt svar om utemiljön vid våra nya förskolor.

Eskilstuna kommun har tydliga riktlinjer och styrdokument för förskolors utemiljöer. Dessa kan man hitta på kommunens hemsida. Vi följer aktuella regelverk och lagar.

Vid planeringen av nya förskolor sker många olika kontroller på flera plan. Barnkonsekvensanalyser görs inför beslut. Bygglovsansökningar för förskolor granskas alltid med Barnkonventionen som bakgrund, en prövning av barnets bästa görs på någon av de enheter som berörs.

Det finns önskemål och behov av förskolor i de centrala delarna av staden. Vid planeringen av dessa skolgårdar kompenseras den begränsade ytan med annat som ska stimulera barnen. 

Utemiljön vid våra förskolor ska inspirera barnen på många olika sätt och man arbetar med indelning av barn i smågrupper, det är en del av undervisningen och lärande i förskolan.

Nedläggningarna och omflyttningarna av några förskolor är en del i att kommunen själv vill ha rådighet över sina egna lokaler för anpassade verksamheter och att antalet barn minskat de senaste åren.

I Eskilstuna kommun tar Förskolenämnden hänsyn till Barnkonventionen i alla beslut som rör våra barn. 

Personligen har jag sedan lång tid tillbaka haft ganska god inblick i FN:s konvention om barnens rättigheter och dess olika artiklar.

 

Nina Tuncer (S)

Ordförande Förskolenämnden Eskilstuna 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa