Patienter med endometrios bör få bästa tänkbara vård

Endometriospatienter ska inte behöva skickas hem från akuten med svåra smärtor och bara en värktablett i handen, tycker Sverigedemokraterna.
Endometriospatienter ska inte behöva skickas hem från akuten med svåra smärtor och bara en värktablett i handen, tycker Sverigedemokraterna.

Insändare 21 februari 2023 07:17
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under regionfullmäktige den 14 februari 2023 gjorde Sverigedemokraterna kvinnovården något bättre i Sörmland. Detta genom att få igenom två av fyra att-satser i inlämnad motion om att förbättra endometriosvården inom Region Sörmland. Tack vare Sverigedemokraterna får nu regionstyrelsen i uppdrag att utvärdera vården och bemötandet av endometriospatienter i Sörmland för att sedan återkomma till fullmäktige med förslag till hur den framtida vården och bemötandet av endometriospatienter i Sörmland ska förbättras.

Självklart hade vi även önskat bifall på förbättringsförslagen gällande rutiner vid nyanställning, där man som nyanställd inom primärvård och på akutmottagningar borde få en gedigen utbildning i frågor rörande endometrios. Vi önskar även att regionen tar på sig ansvaret för att öka samarbetet med skolorna så att skolsköterskor i tidig ålder kan fånga in flickor och unga kvinnor som uppvisar symptom som kan tyda på endometrios.

Det sistnämnda yrkade alla utom SD avslag på. Detta trots att vi fått tydliga indikationer från flera håll att den sörmländska sjukvården inte tar dessa patienter på allvar. Att dessa tjejer och kvinnor ofta blir avfärdade eller får felaktig behandling på grund av okunskap inom sjukvården.

Endometrios är en sjukdom som är mer vanlig än både diabetes och reumatism. Sjukdomen kan leda till kroniska smärtor och svåra skador på bland annat tarmar, uringångar och äggstockar.

Sverigedemokraterna tycker att Region Sörmland alltid ska sträva efter att ge dessa patienter den bästa tänkbara vården. Man ska inte som endometriospatient skickas hem med fruktansvärda smärtor från akuten, med endast en värktablett i handen. Problemen kvarstår och kommer att återkomma och förvärras med tiden om patienterna inte får den hjälp de behöver.

Vi är självklart oerhört stolta över att ha varit med och påverkat denna fråga i rätt riktning men vi är också rörande överens inom Sverigedemokraterna att vi kan och bör göra ännu mer för dessa kvinnor.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa