Personlig integritet ingen prioritet för Jari Puustinen

Jari Puustinen (M) öppnar för att införa obligatorisk drogtestning av alla anställda i kommunen.

Jari Puustinen (M) öppnar för att införa obligatorisk drogtestning av alla anställda i kommunen.

Foto: Joakim Serrander

Insändare2023-08-08 06:07
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommunalrådet Jari Puustinen (M) uttalar sig i Eskilstuna-Kuriren (25/7) och öppnar för att införa obligatorisk drogtestning av alla anställda i kommunen. Detta tror Puustinen vara ett sätt att komma åt den droghandel som mycket av kommunens kriminalitet kretsar kring.

I Sverige är man oskyldig tills motsatsen är bevisad, för de styrande i Eskilstuna kommun är du skyldig tills motsatsen är bevisad. Vilken brist på förtroende för kommunens alla anställda som kommer upp till ytan!

I kommunens vision 2030 som finns att ta del av på kommunens webbplats går följande värden att utläsa: Vi är modiga, jämställda och har tillit till varandra. På hemsidan finns också ett förtydligande: “Alla i Eskilstuna kommun, såväl medarbetare i kommunkoncernen som invånare, politiker och verksamma, ansvarar för att bidra till att vår vision realiseras.”

För Puustinen verkar visionen väga lätt och visar med all önskvärd tydlighet att när det väl kommer till kritan är det bara tomma ord.

Drogtestning och andra medicinska undersökningar är ett ingrepp i den personliga integriteten. Vad händer om en anställd har receptbelagd medicinering för någon sjukdom? Ska de tvingas uppvisa journalhandlingar för att bevisa sin oskuld? Helt orimligt! Alla ingrepp som görs i den personliga integriteten måste vara synnerligen väl motiverade. Individens rättigheter ska vara fredade från klåfingriga politiker och andra makthavare som vill visa sig handlingskraftiga. Det är inget att göra symbolpolitik av.

Åtgärden att drogtesta alla kommunens anställda skulle förmodligen ha ingen eller högst marginell påverkan på drogmarknaden i Eskilstuna. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att motivera ett ingrepp i den personliga integriteten med en sådan tveksam utdelning.

Rimligare vore att försöka komma med förslag som faktiskt har bäring på problemet. Några förslag som inte drabbar kommunanställdas personliga integritet:
- Utökad kameraövervakning
- Bättre belysning vid utsatta områden
- Ökad samverkan mellan skola, polis och socialtjänst

Eskilstunas kommuninvånare skulle behöva politiker som inte kastar grundläggande principer över ända för resultatlös symbolpolitik och de cirka 10 000 kommunanställda skulle säkerligen må bättre av att de styrande visar dem lite tillit framför kontroll.