Politiker har rätt att ställa vilka frågor som helst

"Om ledande partier är transparanta med information till oppositionen så blir det oftast inte ett problem med frågor", skriver Monika Eriksson Bertilsson. På bilden kommunhuset i Strängnäs.

"Om ledande partier är transparanta med information till oppositionen så blir det oftast inte ett problem med frågor", skriver Monika Eriksson Bertilsson. På bilden kommunhuset i Strängnäs.

Foto: Albin Persson

Insändare2024-03-17 20:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Angående det nyligen publicerade reportaget om krisen i kommunstyrelsen i Strängnäs och politikern Jan Rudengren (L), som upplevs som aggressiv mot tjänstemännen.

Hur kan en person, dessutom politiker och demokratiskt vald, anses vara ett arbetsmiljöproblem?

Hur kan en hel organisation med många hundra medarbetare och dessutom åtskilliga politiker uttrycka sig så om en enstaka kollega, är inte det mobbning?

Politiker har självklart rätt att ställa vilka frågor som helst och min erfarenhet är att tjänstepersoner svarar så gott de kan. Om inte enskilda tjänstepersoner kan stå upp för det arbete de utför eller inte utför så är det kommunchefens ansvar att svara och ställa upp för sina medarbetare, alltid.

Beträffande beslut så är det självklart den styrande majoritetens ansvar oavsett vilket majoritet som leder det politiska arbetet för tillfället.

Om ledande partier är transparanta med information till oppositionen så blir det oftast inte ett problem med frågor.

Tjänsteorganisationen är neutrala utförare och ska redovisa de alternativ som står till buds för alla politiker, sedan är det självklart att majoriteten – de ledande partierna – fattar beslut som de anser bäst.

Tjänsteorganisationen arbetar för alla skattebetalare, även de som har en avvikande uppfattning än majoriteten. Vi har inte politiskt tillsatta tjänstepersoner i Strängnäs kommun.

Oppositionen har alltid rätt att ställa frågor och att opponera sig mot de beslut som fattas. Om det inte fungerar på det sättet då ifrågasätter jag om vi lever i en demokratisk kommun.

Erfarenheten från Eskilstuna och Västerås med flera andra kommuner, är att oppositionen i princip alltid har tillgång till det material som ligger till grund för de beslut som fattas – även om oppositionspartier har en annan åsikt.

I en demokrati är det just det som är politik, att det framförs olika åsikter och att skattebetalarna har möjlighet att välja företrädare. Annars blir det som i diktaturer. Självklart respekterar vi alla det valresultat som leder till aktuellt styre.

Alla bör tänka över vad tidigare artikel i Strängnäs tidning egentligen handlar om och innebär för oss alla.