Politisk stagnation kallas för stabilitet.

Insändarskribenten menar att det råder politisk stagnation i Strängnäs.

Insändarskribenten menar att det råder politisk stagnation i Strängnäs.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Insändare2019-10-30 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Reflektion över repliken "Politisk stabilitet bra för Strängnäs" publicerad 19 oktober.

Kommunstyrelsens ordförande, KSO moderat (M), skriver i en insändare i Strengnäs Tidning att det råder politisk stabilitet i Strängnäs. En kommun där moderater (M) och socialdemokrater (S) bildar en allians. Som kommuninvånare hävdar jag att det råder politisk stagnation. KSO skriver också att fastighetsbolag och investerare bedömer Strängnäs som en plats med låg politisk risk och därmed gärna investerar i vår kommun. Som jämförelse tror jag inte att fastighetsbolag och investerare med automatik bedömer kommuner med ren borgerlig majoritet som riskkommuner.

KSO vill ha lugn och ro tillsammans med sin allianspartner (S) och driver därmed inte borgerliga profilfrågor, som skulle vara till gagn för kommuninvånarna. (S) verkar nämligen vara trygg i sin ideologi och törs vara tydlig med vad man tycker och vill, medan KSO är otydligt övergripande i sin pragmatism. 

Jag vill ge KSO följande utmaning: Ge exempel på vad (M) uppnått tillsammans med (S), som man inte kunnat uppnå i en borgerlig allians, så ska jag ge exempel på vad man kunnat uppnå i en borgerlig allians, som man inte uppnått tillsammans med (S).

Alliansen med (S) ger ett låst läge, medan en ren borgerlig majoritet, skulle öppna upp för att prova nya lösningar på gamla problem. Lösningar som kräver flexibilitet i tanke och handling, vilket är nödvändigt för att klara framtida utmaningar, inte minst inom de kommunala kärnverksamheterna skola och äldreomsorg. Sen kan vi prata om stabilitet.