Positiv utveckling kräver förnyelse!

Insändare 5 augusti 2021 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För en positiv utveckling av förhållanden inom vår kommun krävs förnyelse inom den kommunala förvaltningen. Exempel; hemtjänst och skola.

Rollfördelningen mellan politiken och förvaltningen är att politikerna identifierar problem och anger VAD som behöver åtgärdas – tjänstemännens uppgift är att tala om HUR problemen kan lösas. Politikerna beslutar och tillhandahåller resurser. 

Problemen med hemtjänst och skola har identifierats. Onormalt hög kostnad respektive onormalt lågt betygsutfall är VAD som behöver åtgärdas. HUR, ankommer på tjänstemännen att besvara.

I Strängnäs tycks politikerna tagit på sig uppgiften att svara på HUR problemen ska lösas. Partierna käbblar sinsemellan eller polemiserar med revisionen i detaljfrågor. Meningslöst, eftersom inget politiskt parti vet. Politikerna är inte tillsatta på den kompetensen. Tjänstemännen inom respektive verksamhetsområde ska däremot vara det. Eftersom tjänstemännen inte lyckats presentera lösningar på problemen måste ansvaret tydliggöras genom förnyelse inom den kommunala förvaltningen. 

Av gällande instruktion framgår att ”Kommundirektören ska tillse att kommunens organisation är ändamålsenlig”, vilket måste inbegripa bemanning med rätt kompetens. Och det är kommunstyrelsens ordförande, KSO (M) som utövar arbetsgivaransvaret över kommundirektören. 

Det åvilar alltså KSO att ansvara för förnyelse inom förvaltningen och i den situationen ha stöd i sin politiska omgivning. Därför krävs det en ren borgerlig politisk majoritet för att få kraft att utveckla Strängnäs!

Ämnen du kan följa