Rädda vår sjukvård

Insändare 13 september 2023 08:01
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Regeringen bör ägna sin tid åt att rädda landets sjukvård, som nu håller på att bli ännu sämre, i stället för att sänka priset på snus!

Återta ansvaret och styret av sjukvården i hela landet och lägg ner regionfullmäktige, som uppenbarligen missköter sitt uppdrag – att trygga medborgarnas vård.

   Regionen i Sörmland måste nu låna pengar för att kunna betala löner. Vilket har inneburit att de nu minskar antalet anställda på sjukhusen, som redan idag är så underbemannade att stabsläge råder sedan lång tid. Så nu blir akutvården i ännu högre grad utsatt för prioritering av vilka som kan få och inte få akut hjälp. Köerna till planerad vård blir så långa att ännu fler hinner avlida innan hjälp kan fås. 

   Hade de så kallade vårdcentralerna klarat av att avlasta sjukhusens akutmottagningar, så hade läget varit bättre. Men, som det sett ut, har de inte klarat av den uppgiften. Inte sällan har de som sökt sin vårdcentral för hjälp blivit bemött av en automatisk svarare, som uppmanat den personen att kontakta sjukhusets akutmottagning.

   Sveriges medborgare förtjänar att få en likvärdig behandling i sina behov av sjukvård, var de än bor i landet. Så är det ju inte alls nu. Varje region sköter sin egen sjukvård. Därför måste Staten ta över verksamheten och återupprätta medicinalstyrelsen, där majoriteten av de anställda har medicinsk kompetens.

   Om vi tycker att solidaritet och jämställdhet ska ligga till grund för vårt lands styre, så måste ansvaret och verksamheten för vår sjukvård styras centralt!

 

SG Daun

Strängnäs


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa