Rädda vår vilda pollinerare

Insändare 27 maj 2022 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Pollinering är gratis men är värld miljarder och påverkar världsekonomin. Jag visste det! Alla kan göra skillnad för våra vilda pollinerare. En ny studie har undersökt hur mycket nektar som produceras i trädgårdar. Forskarna blev överraskade över den stora mängden och kunde fastslå att trädgårdar spelar en avgörande roll för att pollinatörer ska hitta föda i städer. Det var oroväckande tyst på maskrosängen när jag vara ute med hunden härom dagen. Inte ett zurr. Hur mycket levande och vild natur kan skapas i vår kommun om alla hjälps åt?

En vild idé i Strängnäs är ett projekt som berör och påverkar en hel kommun. Projektet vill uppmuntra och inspirera till egna initiativ. Vi sprider kunskap om viktigheten av biologisk mångfald. Att arbeta med biologisk mångfald betyder bl.a. att låta gräsmattor växa upp och blomma. Att vissna löv och grästuvor lämnas kvar i ett hörn, att anlägga en äng samt att det murkna äppelträdet som föll i fjol kan ligga kvar som hotell för bostadslösa småkryp.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa