Rädda Vilstaskogen!

En bild från Vilstaskogen i Eskilstuna.

En bild från Vilstaskogen i Eskilstuna.

Foto: Leif Lundborg

Insändare2024-03-16 06:10
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Är det verkligen vettigt att Eskilstunaborna inte ska kunna använda fritidsområdet Vilsta de kommande 20 åren?

I området finns det tusentals nedrasade granar efter granbarkborrarnas framfart. Träden ligger huller om buller så det går inte att gå i området för att plocka bär eller svamp. Mängder med angripna träd har ännu inte rasat ner. Det kan ta 20 år innan träden brutits ned så det går att gå i och använda området som det är tänkt.

Jag kan förstå att död ved kan vara bra för områdets växter, insekter och fåglar. Men även om kommunen tar tillvara på 90 procent av de angripna träden, så har det naturligtvis aldrig funnits så mycket död ved i Vilsta skogen, sen den köptes för Eskilstunabornas nyttjande den 9 maj 1963 och avsattes som reservat 1974. Naturkatastrofer som granbarkborrarna är går det naturligtvis aldrig att skydda sig mot.

Det övergripande syftet med Vilsta naturreservat är att bevara och utveckla ett tätortsnära friluftsområde med dess natur- och kulturmiljövärden för Eskilstunaborna. Enligt Länsstyrelsen, som har tillsyn över området, så är det inget som hindrar kommunen att rensa området så det kan användas av Eskilstunaborna. Kommunen kan kontakta Länsstyrelsen om det behövs dispenser eller andra råd för skötsel av området. 

Så vad väntar kommunen på? Ta tillvara de angripna träden och elda upp dem i kommunens värmeverk! Bränslevärdet balanserar kostnaden för att ta tillvara veden.

Ni ansvariga politiker i alla olika kommunala nämnder som har ansvar för Vilsta, ta fram cykeln och ta en tur i området så får ni se förödelsen. Ni är många som har ansvar men ingen som tar det. Ju fler kockar desto sämre soppa blir det och det verkar stämma på hanteringen av Vilsta.