Regeringen behöver all hjälp den kan få

Hällbyanstalten utanför Eskilstuna.

Hällbyanstalten utanför Eskilstuna.

Foto: Joakim Serrander

Insändare2023-12-27 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på insändaren "Tidö-avtalet kräver kommunernas stöd", skriven av företrädare för M, SD, KD och L och publicerad i mitten av december.

Vad gäller att möjliggöra för såväl häkten som fängelser så är det åtminstone inte Eskilstuna kommun som är i vägen. S och M driver frågan lokalt. Vår ledamot i riksdagen, Hans Ekström (S), driver där frågan om häkte. Det är bara för regeringen att agera.

Den förra S-regeringen började bygga. Hällbyanstalten utökas redan nu. Men forntida gravar i området sätter begränsningar. Kommunen har frågat staten om vi kan vara behjälplig för fler fängelseplatser.

Vill regeringen bygga ett ytterligare fängelse i Eskilstuna så är det bara att lyfta luren. Vi kommer att kunna högprioritera en detaljplan för detta då byggbranschen är satt i kris. 

Det är en process att hitta rätt plats, så det är dags att regeringen hör av sig. Det största hindret för att så ska ske tycks ändå vara Tidö-regeringen själv. Det finns inga seriösa pengar avsatta i statsbudgeten för alla dessa fängelseplatser. Ändå har regeringen redan lagt två budgetar. 

En fängelseplats kostar cirka 3 500 per dygn. Det behövs 18 000 nya platser de kommande tio åren. Så regeringen behöver snart nog berätta var 23 miljarder årligen för detta ändamål ska tas. 

Man kan fråga sig vad dessa pengar hade gjort för skillnad i exempelvis skolan eller för att stoppa en kriminell livsstil om vi ”lånat av framtiden” istället? 

Men även om Tidö-regeringen avsätter pengarna i sin budget, köper mark, begär den planlagd, får bygglov, upphandlar byggare, startar bygget och rekryterar personal, så tar det med de regler riksdagen satt sannolikt minst sex år innan första fången kan låsas in.

Efter över ett år av regerande, har Eskilstuna kommun inte fått någon fråga om planlagd mark för fängelse. Häkte saknas fortfarande. 

Självklart ska vi hjälpa till från kommunen! Också om regeringen vill göra förebyggande insatser så att färre blir kriminella och måste låsas in. Det är sannolikt billigare i längden.

Det tycks inte vara kommunerna som är grundproblemet. Utan regeringen. Därför är det mycket riktigt bra om vi alla hjälper regeringen i dess oförmåga.