Regeringen far med osanning om skattesänkning

Rolf Waltersson skriver om pensionärernas skattesituation efter regeringens budgetproposition.

Rolf Waltersson skriver om pensionärernas skattesituation efter regeringens budgetproposition.

Foto:

Insändare2023-09-27 07:59
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

”Alla pensionärer får sänkt skatt i budgeten” står det på regeringskansliets hemsida 6 september. Samma sak upprepade finansminister Svantesson (M) i tv när hon presenterade regeringens budgetproposition.

Som exempel tog hon en pensionär med 25 000 kronor i månaden som får sänkt skatt med 3 460 kronor.

Det ett ”psykologiskt trolleritrick” att blanda månadspensionen med skattesänkningen för hela året. Det ser ju mer ”imponerande” ut då.

Per månad blir skattesänkningen blygsamma 289 kronor. Men det är inte hela sanningen. Av dessa 289 kronor är merparten resultatet av den automatisk indexuppräkning av grundavdraget på grund av inflationen.

Regeringens budget ger endast 108 kronor i sänkt skatt till pensionären med 25 000.

Kan lägga till att medelpensionen före skatt 2022 ligger på 24 000 i månaden.

Nu undrar man hur mycket landets cirka 300 000 fattigpensionärer får i sänkt skatt. Gränsen för fattigpensionär går vid ca 15 100 i månaden före skatt och 13 300 i månaden efter skatt (år 2022)

Enligt regeringens egen tabell får de med 16 667 kronor i månaden, hör och häpna, 16 kronor i sänkt skatt. Inte mycket att hurra över. Lägger man till den automatiska indexuppräkningen blir det sammanlagt 192 kronor.

För fattigpensionärerna blir det 0 (noll) kronor i sänkt skatt. Den automatiska uppräkningen ger dock fattigpensionärerna några futtiga korvören som kanske räcker till den falukorv Ebba Busch viftade med.

Den bifogade bilden/tabellen från regeringen visar 1:a raden pensionsinkomst. Rad 2, effekten av den automatiska indexeringen. Rad 3, regeringen skattesänkning genom höjt grundavdrag. (inringat med rött). Rad 4, den totala skattesänkningen.

Tyvärr mycket siffror. Det går inte att undvika om man vill påvisa hur lite ”alla pensionärer får i sänkt skatt”

Notera också att regeringen i sin tabell gör ett hopp, från 16 667 kronor ner till det mycket låga 8 333 kronor. Man hoppar alltså över de nivåer där fattigpensionärerna ligger. Tycker man det är pinsamt att öppet redovisa detta?

Rolf Waltersson

Eskilstuna