Regeringen och Turkiet bör erkänna folkmordet 1915

Kristdemokraterna Paul Sabo och Tony Meshko (infälld) skriver om Seyfo.

Kristdemokraterna Paul Sabo och Tony Meshko (infälld) skriver om Seyfo.

Foto: Pressbild/Veronica Karlsson

Insändare2024-04-30 19:45
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Omvärldsläget visar på vad dåliga värderingar kan medföra. Den 24 april var det 109 år sedan folkmordet Seyfo inleddes, och ledde till att över 1,5 miljoner armenier, assyrier, syrianer, kaldéer och pontiska grekers liv gick förlorade. Folkmordet genomfördes av Osmanska riket (nuvarande Turkiet) och syftade till att uppnå en homogen stat utan kristna minoriteter.

109 år har gått utan ett erkännande från den turkiska staten. Det är bedrövligt. Genom att erkänna tidigare misstag kan man lättare bygga framtida relationer. Bland annat hade relationerna mellan Turkiet och länder såsom Grekland och Armenien förbättrats avsevärt. Det hade även lett till att de tusentals ättlingarna i Eskilstuna och de miljontals ättlingarna i världen hade fått upprättelse för detta hemska folkmord.

Från Kristdemokraternas håll är det viktigt att Eskilstuna kommun uppmärksammar folkmordet på sina digitala plattformar och även arbetar mot att resa ett symboliskt monument för att hedra offren. Detta är politik vi har drivit i kommunfullmäktige och politik som vi fortsätter driva fram till att offren får upprättelse. Vi uppmuntrar även regeringen att erkänna folkmordet.

Utan ett erkännande riskerar historien att upprepa sig, som den gjort så många gånger innan.