Regionledningens neddragningar drabbar kvinnor

S-kvinnor Sörmland är bekymrade över neddragningarna i vården.

S-kvinnor Sörmland är bekymrade över neddragningarna i vården.

Foto: Eira Desax

Insändare2024-03-25 10:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

På nära håll kan vi i Sörmland se, hur politiska beslut om neddragningar i vården påverkar kvinnors arbetsmiljö – inte minst genom ett omfattande varsel av vårdpersonal. Vi ser också hur dessa beslut aktivt försämrar den jämlika vården. Särskilt tydligt blir det när man i Region Sörmland som styrs av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Vård för pengarna, nu lägger fram förslag som i förlängningen hotar en tillgänglig vård för kvinnor och att förlossningen i Nyköping stängs ner.

Ett beslut som dessutom skapar konsekvenser i form av ökade utsläpp med fossila bränslen när varje patient måste transportera sig sträckan Nyköping till Eskilstuna och tillbaka igen. 

Nyköping är en växande kommun, där sjukhuset tar emot patienter från den södra delen av länet. Det är med oerhörd besvikelse och en stor oro, vi ser när den moderatledda-regionledningen väljer att gå vidare med ännu ett beslut som direkt drabbar kvinnor. S-kvinnor i Sörmland uppmanar därför våra manliga beslutsfattare i Region Sörmland att tänka om och göra rätt. Lyssna på, och respektera de kvinnor ni företräder och deras rätt till en jämlik vård och trygga arbetsvillkor.

I alla tider har vi kvinnor fått kämpa för våra rättigheter. För jämlika villkor och förutsättningar i samhället. Visst har vi kommit långt, men det finns fortfarande saker att göra, och i vissa delar av samhället rör vi oss bakåt istället för framåt. Särskilt tydligt blir det när vi ser SD-regeringens prioriteringar som särskilt drabbar kvinnor.  

Kvinnors rättigheter, där rätten till jämställda arbetsvillkor, att få vård och jämlika livsvillkor bör vara något vi alla eftersträvar – för oss som lever och verkar nu och genom de förutsättningar vi för vidare till våra barn. Den sakteliga nedmonteringen av vården och kvinnors rättigheter bidrar till stormsteg bakåt i samhällsutvecklingen. SD-regeringen och den moderatledda regionledningen driver sådan politik som aktivt och medvetet motverkar ett jämställt samhälle, vilket kommer få allvarliga konsekvenser i framtiden.