Reklam på kommunens mark i strid mot avtal

Insändare 3 februari 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Eskilstuna kommun har sedan 1991-02-21 ett avtal med JC Decaux som gäller reklam på busskurer och separata reklamtavlor och reklampelare. I §8 Allmänna villkor under punkt 2 kan man läsa: ”Reklam på de av företaget disponerade ytorna får ej ha politiskt, fackligt eller religiöst innehåll.....”.

Från i dag, söndag 30 januari, kan man se mängder med reklambudskap för ett politiskt parti både på ett stort antal busskurer och på separata reklamtavlor runtom i både Eskilstuna och Torshälla.

Oavsett vilka åsikter man har om reklam så måste man väl i alla fall hålla sig till vad som är avtalat mellan kommunen och företaget. Själv har jag vid flera tillfällen på insändarplats här i E-K kritiserat att det förekommer reklam för casinospel på dess reklamtavlor som faktiskt står på kommunal mark.

I avtalet står inte bara att ”ytorna ej få ha politiskt innehåll”. I ett annat stycke under punk 2 har man varit ännu tydligare genom att skriva ”fria från partipolitiskt innehåll”. Det finns således inte utrymme för tolkningar. Avtalet är glasklart på den här punkten.

Jag vill därför fråga ansvariga från kommunen, vilket väl bör vara Stadsbyggnadsnämnden och Stadsbyggnadsförvaltningen: Vad tänker ni göra med anledning av att företaget JC Decaux bryter mot ingånget reklamavtal?

Jag vill också fråga JC Decaux: Varför bryter ni mot avtalet genom att godkänna och sätta upp reklam för ett politiskt parti?

När jag ändå är på krigsstigen vill jag passa på att fråga. I början av 2023 löper avtalstiden ut. Vad kommer kommunen att göra då? Förlänga avtalet? Eller är det en så stor fråga att det måste göras en upphandling så att även andra reklamföretag få möjlighet att vara med i dansen runt guldkalven?

”I Karlstad har en och samma leverantör (samma som i Eskilstuna, min anmärkning) haft avtal om reklam vid busshållplatser sedan 1991. Men ett nytt avtal från januari dömdes ut som otillåten direktupphandling av kammarrätten”, kan man läsa i nr 23 år 2018 i Dagens Samhälle under rubriken ”Kommunen fick bakläxa av kammarrätten för reklamkontrakt”.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa