RFSL hjälper sexköparna att få rätt

RFSL anser sig skydda personer i prostitution; istället går man torskars och hallickars ärenden, skriver Ung Vänster i Eskilstuna.

RFSL anser sig skydda personer i prostitution; istället går man torskars och hallickars ärenden, skriver Ung Vänster i Eskilstuna.

Foto: Jonathan Hayward/AP/TT

Insändare2019-10-15 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

RFSL har länge visat sexköpspositiva tendenser, men i och med det nyligen publicerade informationsbladet om organisationens syn på sexköp, visar man med all önskvärd tydlighet var man står i frågan. I detta skriver man nämligen bland annat att köp av sexuella tjänster av “vuxna personer som under frivilliga former har sex mot ersättning” bör avkriminaliseras. Detta med motiveringen att kriminalisering orsakar stigmatisering av sedan tidigare utsatta personer. 

RFSL, och många andra med dem, verkar mena att prostitution kan likställas med vilket annat yrke som helst. Men i vilket annat yrke är det vardagsmat att bli våldtagen, misshandlad och trakasserad? Faktum är att en stor majoritet av de människor som säljer sexuella tjänster gör detta av tvång eller som en följd av social utsatthet, ytterst få är de människor som säljer sexuella tjänster av fri vilja. 

Ung Vänster menar att den nuvarande sexköpslagstiftningen inte på egen hand kan hindra människor från att hamna i prostitution, men att den har en normerande effekt då den placerar ansvaret hos torsken. Vi menar, i likhet med RFSL, att stigmatisering av personer i prostitution är ett stort problem, men detta avhjälper vi inte genom att göra det lättare för män att köpa sig rätten till någon annans kropp. 

RFSL anser sig skydda personer i prostitution; istället går man torskars och hallickars ärenden.