Riskerar att avskräcka invånare från politiskt arbete

José Ortega, ledamot i teknik- och fritidsnämnden, ersättare i socialnämnden och ledamot i kommunföreningens styrelse.
José Ortega, ledamot i teknik- och fritidsnämnden, ersättare i socialnämnden och ledamot i kommunföreningens styrelse.

Insändare 19 juli 2023 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den 10 juli skriver Vänsterpartiets gruppledare David Aronsson tillsammans med partiets ersättare i teknik- och fritidsnämnden en insändare om turerna kring det senaste beslutet angående upphandlingen av sporthallen i Larslunda. Ärendet gällde att delegera till förvaltningen att fatta tilldelningsbeslut och övriga beslut i upphandlingen, utan att nämnden hade fått ta del av viktiga underlag samt att samma konsultbolag anlitats som tidigare har ifrågasatts. I insändaren kritiserar Vänsterpartiet de tre oppositionspartierna som inte ställde sig bakom beslutet, däribland Liberalerna, eftersom vi inte yrkade avslag, utan endast reserverade oss mot beslutet och kallar detta för slappt oppositionsarbete.

Bakgrunden är att vi som reserverade trodde att vi yrkade avslag och vi ställde oss alla tydligt mot förslaget under mötet. Som representant för Liberalerna motiverade jag detta med att nämnden inte hade fått ta del av bland annat kostnadskalkylerna för Larslundaprojektet, vilket tillsammans med vad som tidigare framkommit om det anlitade konsultbolaget inte stärker vårt förtroende för att styret hanterar detta ärende på bästa sätt. 

Vänsterpartiets gruppledare David Aronsson har suttit mycket länge i kommunfullmäktige och känner förstås väl till alla rutiner och all formalia vid omröstningar och beslutsfattande i nämnderna. Men Vänsterpartiets gruppledare tycks inte ha något större överseende för att alldeles nya ledamöter inte är lika erfarna som han själv, utan väljer istället att kritisera våra formaliamisstag i tidningen. Detta riskerar att avskräcka invånare från att våga ta steget och börja engagera sig i kommunpolitiken som fritidspolitiker. 

 Slutligen är det viktigt att påpeka att inget i vårt handlande på nämndmötet påverkade utgången av ärendet. Därför bör den stora frågan inte vara att partier som opponerat sig har missat formalia, utan varför Vänsterpartiet ställer sig bakom majoriteten i det här beslutet och anser det vara oproblematiskt att lämna över de stora besluten kring upphandlingen av sporthallen till förvaltningen, vilket försvårar både insyn och ansvarsutkrävande för kommuninvånarna. Och detta väljer Vänsterpartiet trots allt som hittills framkommit om konsultföretaget We Group.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa