Billig el krävs för att behålla välfärdsstaten

Regeringen mildrar nu effekterna av de rödgrönas kärnkraftsavveckling och det oljeeldade Karlshamnsverket går för fullt, skriver Liberalerna.

Regeringen mildrar nu effekterna av de rödgrönas kärnkraftsavveckling och det oljeeldade Karlshamnsverket går för fullt, skriver Liberalerna.

Foto: Johan Nilsson/TT

Insändare2023-01-06 20:20
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Planerade elavbrott, elöverföringsbrist, elfattigdom där de med små inkomster tvingas välja mellan att betala elräkningen och köpa julklappar, fantasipriser på ved, företagare som tvingas lägga ner och nedsläckning av belysning som hotar tryggheten. Det är den verklighet vi tvingas leva med i vinter.

Från att ha haft tolv väl fungerande kärnkraftverk i Sverige som gav oss tillgång till reglerbar billig fossilfri el har vi i dag efter att sex av dessa avvecklats istället dyr el och elbrist då avvecklingen av kärnkraften har inte ersatts med elproduktion från sol-, vind- och vattenkraft.

Liberalerna är Sveriges mest kärnkraftsvänliga parti och har aktivt motarbetat den förtida avvecklingen av fullt fungerande kärnkraftverk. Rysslands invasion av Ukraina har ytterligare försämrat situationen, men med en bibehållen kärnkraftsproduktion hade läget varit så mycket bättre

Vi måste kunna vara säkra på att tillgången på el fungerar oavsett väder och vind. Kärnkraftens styrka är att den levererar utsläppsfri energi när vi behöver den och där vi behöver den och är nödvändig för klimatomställningen.

Regeringen har aviserat nyetablering av kärnkraft i Sverige. Liberalerna har aktivt bidragit till att detta är regeringens politik. En utbyggnad av kärnkraften hindras i dag av att det finns politiska mål om att elproduktionen ska bli helt förnybar och andra begränsningar som måste tas bort.

Regeringen mildrar nu effekterna av de rödgrönas kärnkraftsavveckling och arbetar på flera fronter för att motverka både de höga elpriserna och den ökade risken för bortkoppling. 

Svenska kraftnät har fått i uppdrag att upphandla reservkraft och det numera riksbekanta oljeeldade Karlshamnsverket som tidigare inte använts på flera går nu för fullt. Regeringen har också fått de kvarvarande kärnkraftsreaktorerna att öka effekten och skrivit avtal med andra energiverk för ökad överföringskapacitet i elnätet. Regeringen ska också ta fram en nationell strategi för elbesparing.

Regeringen gör vad den kan i det akuta läget, men för att säkra den långsiktiga energiförsörjningen krävs flera åtgärder där nyproduktion av kärnkraft i Sverige kommer att vara en av de viktigare, men naturligtvis också utbyggnaden av sol- och vindenergi. Om vi vill att Sverige även fortsättningsvis ska vara en industrination och en välfärdsstat krävs att vi åter får tillgång billig el.