Rör inte hydroterapin på Mälarsjukhuset

Bassängerna på Mälarsjukhuset ska läggas ner. Tidigare bassängansvarige Kenneth Arkenhäll tycker att det är en dålig idé.

Bassängerna på Mälarsjukhuset ska läggas ner. Tidigare bassängansvarige Kenneth Arkenhäll tycker att det är en dålig idé.

Foto: Madelene Hergils

Insändare2024-06-18 11:10
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hydroterapi är en behandlingsmetod framförallt vid motorisk funktionsnedsättning där syftet är att påverka motorisk funktion och ledrörlighet. Hydroterapi kan ha effekter på flera olika områden. På kroppsnivå kan hydroterapi exempelvis påverka rörlighet, styrka, smärta och kondition. På aktivitetsnivå kan bassängträning exempelvis ge möjlighet till självständig förflyttningsförmåga och påverka gångförmåga eller annan mobilitet.

Hydroterapi kan även ha andra positiva effekter, som att träna samspel, träffa och utbyta erfarenheter med andra i liknande situation.
Det finns evidens för träning i vatten för habiliteringens målgrupper. Bland annat finns studier som visar ökad motorisk funktion hos unga med cerebral pares. 

Vattnets egenskaper är unika då de ger både motstånd och lyftkraft som är svårt att få vid annan träning. Ibland kan man behöva avlasta leder vid till exempel gångträning och då är vattnets flytkraft ovärderlig då kroppen bara väger ungefär en tiondel i vattnet.

Att lägga ned hydroterapiverksamheten i länet är förkastligt för till exempel reumatiker och ortopedpatienter. För dessa specialistkliniker tar man bort en viktig del av behandlingen.

Vad en nedläggning kommer att betyda i ökade vårdkostnader och personligt lidande kan man inte svara på, men att så blir fallet är nog helt solklart. Här skulle regionen tillsammans med universitetet kunna göra en studie på vilka negativa effekter nedläggningen av Löts bassäng fått.

Att lägga ner verksamheten vid Mälarsjukhuset är en usel idé då det är en av landets finaste hydroterapiavdelningar. Bara här finns det en Hubbardtank där mycket svårt funktionsnedsatta kan få träning, exempelvis ALS-patienter. 

Vid en olycka där eventuell avföring kommer ut i bassängen kan man inom ett dygn tömma och fylla bassängerna i Eskilstuna. Jämför med Nyköping där samma procedur skulle ta cirka en vecka på grund av att de har kakel och inte stålplåt som i Eskilstuna. Anledningen är att en för snabb tryckförändring gör att botten riskerar att gå sönder.

När man räknat på kostnaderna, har man även räknat på hydroterapins överskottsvärme som värmer resten av huset till en betydande del?

Att man föreslår att Nyköping får fortsätta, kan det bero på att det finns politiker (Vfp) med nära anknytning till deras bassäng?

Rör inte hydroterapin, men om man nu är så oklok så låt den mest lämpade verksamheten i Eskilstuna vara kvar i det största upptagningsområdet.

Att inte införa fria skor till personalen skulle spara 7,5 miljoner, räknat på att 5 000 anställda får skor för 1 500.